Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2020-05-08

 Det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som ett obligatoriskt krav ange att anbud där priset per enhet för ett större mängdintervall är högre än priset per enhet för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete kommer att förkastas.

Share Öppna i ny flik

Digital kommunicering i ansökningsmål vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt

2020-05-08

 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har beslutat att i huvudsak övergå till digital kommunicering.

Share Öppna i ny flik

Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord m.m.

2020-05-08

 

Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Mannen har varit häktad sedan den 23 april 2020. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.

Share Öppna i ny flik

Huvudmannen i det s.k. assistansmålet döms till fängelse i sex år för grova bidragsbrott

2020-05-08

 Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål som handlar om grovt bidragsbrott avseende bl.a. felaktigt utbetalad assistansersättning. Tingsrätten har kommit fram till att den man som varit beviljad personlig assistans falskeligen uppgett att han haft ett omfattande omvårdnadsbehov samt att de personer som påstått sig ha utfört assistans åt honom aldrig utfört någon assistans. Mannen döms till sex års fängelse för grova bidragsbrott. Sju personer som varit anställda som personliga assistenter döms även de för grova bidragsbrott med påföljder från villkorlig dom till fängelse i två år. En...

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om mord och mordbrand Tumba

2020-05-07

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående två mord och grov mordbrand kommer att påbörjas den 18 maj 2020 kl. 09.00 och beräknas pågå i fem dagar. De andra förhandlingsdagarna är planerade till den 19, 22, 25 och 26 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord

2020-05-07

 Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018

Share Öppna i ny flik

Voltaren T, 25 mg tablett, ska receptbeläggas från och med den 1 juni 2020

2020-05-07

 Förvaltningsrätten i Uppsala har kommit fram till att de säkerhetsrisker som är förknippade med läkemedel som innehåller diklofenak, vilket är fallet med Voltaren T, 25 mg tablett, medför att läkemedlet ska vara receptbelagt från och med den 1 juni 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt, mervärdesskatt m.m.

2020-05-07

 

Fråga om avdrag kan vägras för kostnader i en näringsverksamhet på den grunden att kostnaderna är hänförliga till tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten. (Mål nr 4583-19 och 4584-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4903-18 och 4904-18).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-05-07

 Huvudförhandlingen i tingsrättens mål angående bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande och kränkande fotografering på en förskola i Botkyrka i södra Stockholm avslutades den 7 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Överklagande av djurförbud

2020-05-07

 Förvaltningsrätten i Jönköping har avslagit ett överklagade av djurförbud som gäller en man som tidigare förbjudits att tills vidare ha hand om samtliga djurslag utom hund och katt.