Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stockholm District Court convicts three people, one of them an internationally known artist, of assault

2019-08-14

 All three defendants are convicted of assault and sentenced to conditional sentences. The court finds that the defendants were not in a situation where they were entitled to self-defence and that they have assaulted the victim by hitting and kicking him. However, it has not been proven that the defendants struck the victim in the head with a bottle or assaulted him with whole or broken bottles....

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer tre personer, varav en är en internationellt känd artist, för misshandel

2019-08-14

 Tingsrätten dömer alla tre för misshandel till villkorlig dom. Tingsrätten konstaterar att det inte förelegat någon nödvärnssituation och att de tilltalade misshandlat målsäganden med slag och sparkar. Det är dock inte bevisat att de slagit målsäganden i huvudet med en flaska eller i övrigt misshandlat honom med hela eller trasiga flaskor. Målsäganden får skadestånd för kränkning och sveda och...

Share Öppna i ny flik

Ändrad tid för huvudförhandling i mål B 2885-17 - ”mord på Ramels väg”

2019-08-14

 På grund av en invändning om jäv mot en domare, kan huvudförhandlingen inte startas som planerats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 2885-17 - ”mord på Ramels väg”

2019-08-14

 Åtal för mord och medhjälp till mord på Ramels väg i mars 2017, har väckts vid Malmö tingsrätt. Åtalet riktar sig mot fyra personer. Huvudförhandlingen beräknas pågå under åtta veckor fördelade på tolv förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

47-årig man döms till fängelse för mord

2019-08-13

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 47-årig man för mord till fängelse 13 år och 10 månader. Han ska dessutom betala skadestånd till de efterlevande med drygt 500 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Beslut om häktning i mål om utlämning för brott

2019-08-12

 Solna tingsrätt har idag beslutat att häkta en kinesisk medborgare som begärts utlämnad till USA.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om regaliestöld i Strängnäs

2019-08-09

 Svea hovrätt har idag fastställt den dom från Attunda tingsrätt där en man dömdes för grov stöld i Strängnäs domkyrka av begravningsregalier för Karl IX och hans hustru drottning Kristina. De stulna regalierna har värderats till 65 miljoner kronor. I februari i år dömde Eskilstuna tingsrätt en annan man för samma stöld.

Share Öppna i ny flik

Tre män och en kvinna döms för tillverkning av ecstasy

2019-08-09

 En man och en kvinna som är sambor döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott. Genom brottet har de enligt domen förvärvat närmare 2 kilo ecstasy-pulver (mdma) och tillverkat tabletter för försäljning av preparatet. De två övriga männen har medverkat i delar av tillverkningen och övrig narkotikahantering. Mannen i samboförhållandet döms även för a...

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i målet avseende Bostadsrättsföreningen IDA i Malmö

2019-08-09

 För nästan två år sedan uppmärksammades problem kring olika entreprenadavtal som Bostadsrättsföreningen IDA hade gjort. I detta mål har det sedan tidigare meddelats två deldomar. Denna huvudförhandling har avsett åtal mot en person för grovt häleri alternativt grovt penningtvättsbrott och i andra hand för grovt näringspenningtvättsbrott och mot en annan person för medhjälp till den nu nämnda...

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet med en internationellt känd artist

2019-08-08

 Dom i målet meddelas den 14 augusti 2019 kl. 14.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och hålla en pressträff.