Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2021-11-25

 Fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

Share Öppna i ny flik

Ledningsrätt för basstationer har upplåtits i och på byggnader i Luleå

2021-11-24

 Ett bolag som tillhandahåller mobiltelefonnät har ansökt om ledningsrätt på fastigheter i Luleå kommun. Ansökan avser befintliga basstationer på sex fastigheter, fem av dem ägs av kommunen och en fastighet är privatägd.

Share Öppna i ny flik

30-åring som beställt två mord i Malmö döms till livstids fängelse

2021-11-24

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en 30-årig man stått åtalad för att ha beställt två mord i Malmö år 2017 och 2018. Liksom tingsrätten anser hovrätten att mannen är skyldig till anstiftan av mord och av försök till mord. Hovrätten dömer dessutom mannen för ytterligare ett fall av anstiftan av mord. Mannen får livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad ansökan om förhandsbesked

2021-11-23

 Avvisad ansökan om förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 12627-20 angående försök till mord och medhjälp till försök till mord

2021-11-23

 Åtal för försök till mord m.m. har väckts vid Malmö tingsrätt mot två män. Huvudförhandlingen beräknas pågå under sex dagar med början onsdag den 24 november 2021.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-23

 Veckans inlägg är skrivet av beredningsjuristen Staffan Ekdahl. Det handlar om villkorlig dom och läsaren får bl.a. reda på när domstolen kan döma till villkorlig dom, vad en villkorlig dom egentligen innebär och hur den villkorliga domen kan kombineras med dagsböter eller samhällstjänst

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2021-11-22

 Under förhandlingsdagarna tidsperioden den 23–29 november 2021 kommer åhörarplatser att erbjudas i en sidosal på Bergsgatan 50.

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2021-11-22

 Audience seats will be offered in a side hall at Bergsgatan 50 during the period November 23–29, 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-11-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om andelar i ett bolag som upplösts efter en ansökan om s.k. strike off i Caymanöarna kan anses avyttrade genom likvidation.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn.

2021-11-22

 

Lycksele tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som gällt bland annat grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn.

En man var åtalad för ett stort antal sexuella övergrepp mot en målsägande. Mannen medgav att han hade haft visst sexuellt umgänge med målsäganden, men inte innan hon fyllt 15 år. Mannen menade också att han inte i lagens mening var målsäganden närstående.

Mannen dömdes för bland annat i vart fall 18 grova våldtäkter mot barn...