Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åklagare utreder skrotning av svenska fartyg i Indien

2017-11-27

 I media har det de senaste dagarna rapporterats om två svenskägda fartyg som transporteras för skrotning på en strand i Indien. Det kan handla om otillåten avfallstransport där själva fartygen utgör avfallet.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har i plenum avgjort en fråga om skadeståndsberäkning vid bl.a. kränkning.

2017-11-24

 Högsta domstolen har i plenum tagit ställning till om ersättning för kränkning respektive sveda och värk ska bestämmas efter de principer som gällde vid gärningen eller efter de principer som gäller vid bedömningstillfället.

Share Öppna i ny flik

SAAB-rättegången i hovrätten

2017-11-24

 Fredagen den 1 december inleds huvudförhandling i mål B 2742-17 vid hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

2017-11-24

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

2017-11-24

   Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä...

Share Öppna i ny flik

Nu kan byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

2017-11-24

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har i plenum avgjort en fråga om skadeståndsberäkning vid bl.a. kränkning

2017-11-24

 Högsta domstolen har i plenum tagit ställning till om ersättning för kränkning respektive sveda och värk ska bestämmas efter de principer som gällde vid gärningen eller efter de principer som gäller vid bedömningstillfället.

Share Öppna i ny flik

SAAB-rättegången i hovrätten

2017-11-24

 Fredagen den 1 december inleds huvudförhandling i mål B 2742-17 vid hovrätten för Västra Sverige.

Share Öppna i ny flik

Nu vill regeringen ha schysstare villkor för snabblån

2017-11-24

 Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som ska skapa bättre förutsättningar för rimliga villkor på marknaden för snabblån och andra likande krediter med höga kostnader. Färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. För att åstadkomma detta föreslår regeringen bland annat att det införs ett räntetak och ett kostnadstak. – Genom förslagen stärker vi skyddet för konsumenterna och begränsar möjligheten att profitera på människor i ekonomisk utsatthet. Det är oacceptabelt att konsumenter utnyttjas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon. Räntan för snabblån övers...

Share Öppna i ny flik

Mohamed Osman döms för försök till mord efter skjutning mot nio personer

2017-11-24

 25-åriga Mohamed Burhan Osman har av Göteborgs tingsrätt dömts till 10 års fängelse för bl.a. försök till mord.