Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer mamma och styvpappa för synnerligen grov misshandel av sexårig dotter

2018-08-21

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna och man åtalats för synnerligen grov misshandel av kvinnans sexåriga dotter. De båda tilltalade frikändes i tingsrätten. Hovrätten dömer båda tilltalade för synnerligen grov misshandel. Åtalet bygger på att mamman och styvpappan ska ha försatt dottern i ett livsfarligt tillstånd genom att bada henne i kallt vatten eller på annat sätt orsak...

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten avslår begäran om att Nordiska motståndsrörelsens demonstrationstillstånd i Kungälv tills vidare inte ska gälla

2018-08-17

 Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun. Kungälvs kommun överklagade Polismyndighetens beslut och ansåg att tillstånd borde vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar. Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandena. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlagen och får bara begränsas bl.a. om det är...

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får anordna torgmöten och dela ut flygblad i Kungälvs kommun

2018-08-16

 Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande från Kungälvs kommun prövat Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till Nordiska motståndsrörelsen att anordna två torgmöten samt att dela ut flygblad, valsedlar och att använda fanor och banderoller och dylikt fram till och med den 16 september 2018. Domstolen anser inte att det finns skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen sökta...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Piteå

2018-08-10

 Hovrätten meddelar idag dom mot en 20-årig man som av tingsrätten dömts för mord till fängelse i 12 år och 6 månader. Även hovrätten dömer mannen för mord till samma straff.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ingriper inte mot upphandlingen av linbanan i Göteborg

2018-08-09

 Förvaltningsrätten anser inte att Peab Anläggning AB har visat att det finns skäl att ingripa mot upphandlingen av linbanan i Göteborg. Upphandlingen kan därför fortsätta.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-08-08

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling hos Svenska Akademien.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolens dom angående Biltema/Karlslund

2018-08-08

 Mark- och miljödomstolen har idag beslutat upphäva Kommunfullmäktiges i Östersunds kommun beslut den 19 juni 2017 i ärende dnr 1952/2015, att anta detaljplan för Karlslund 3:4 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en etablering av Biltema i Lillänge.

Share Öppna i ny flik

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 dom i målet B 552-16

2018-08-06

 Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 en dom med följande innehåll:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-08-01

 Migrationsöverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd i två mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen om tillstånd på grund av gymnasiestudier som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Share Öppna i ny flik

Huvudmän i assistansmålet döms till fleråriga fängelsestraff för grova bidragsbrott

2018-08-01

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i den första av två rättegångar som gäller påstående om brott vad gäller personlig assistans. De två män och två kvinnor som tingsrätten ansett vara huvudmän har dömts till fängelse mellan tre år och tre år och sex månader för grova bidragsbrott. Tre personer har dömts till fängelse runt ett år för grova bidragsbrott medan ytterligare sex personer dömts til...