Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering m.m.

2021-06-21

 Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen beaktats.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i brottmålet om Lilla hjärtat

2021-06-21

 I slutet av januari 2020 hittade polisen en avliden treårig flicka i en lägenhet i Norrköping. Hovrätten dömer nu flickans moder för dråp och bestämmer straffet till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

2021-06-21

 På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för tjänstesamverkan på ett antal av de 117 statliga servicekontor som finns.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande rörande yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring

2021-06-21

 Åtalet avsåg en publicering av en film från attacken i en moské i Christchurch, Nya Zeeland 2019. Det var gärningsmannen som hade filmat dådet medan det pågick. I dådet sköt gärningsmannen ihjäl ett stort antal personer inne i moskén. Filmen publicerades på den grundlagsskyddade webbsidan nordfront.se. Huvudfrågan i målet var om publiceringen hade skett inom ramen för nyhetsförmedling och om den av det skälet hade varit försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Skadestånd när en dagvattenledning inte hade hanterats med tillräcklig hänsyn till grannarna

2021-06-21

 En anläggning för bortförsel av dagvatten från en fastighet var trasig. Det orsakade en skada på en grannfastighet. Högsta domstolen har slagit fast att ägaren av en sådan anläggning kan bli skyldig att betala skadestånd till grannarna om anläggningen inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-06-21

 Remissvar angående genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk I2019/00931

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 2216-21.

Share Öppna i ny flik

31-årig man döms för oaktsam våldtäkt

2021-06-21

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 31-årig man för oaktsam våldtäkt till tio månaders fängelse. Åklagaren hade i första hand begärt att mannen skulle dömas för grov våldtäkt, men det anser inte tingsrätten är bevisat.

Share Öppna i ny flik

Inställd förhandling på grund av sjukdom

2021-06-21

 I målet om åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB, har förhandlingsdagarna under vecka 25 ställts in på grund av sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-06-18

 Stöd vid korttidsarbete.