Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

 Förvärv av tillgångar från en trust som inte motsvarar en svensk familjestiftelse har ansetts vara en skattefri gåva från trustens bildare. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked. Ärendet rörde redan genomförda rättshandlingar och det var därmed inte av vikt för sökanden att få svar. Inte heller var sökandens fråga sådan att det fanns anledning att av prejudikatskäl besvara den genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-22

 

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om registrering av nyckelbiotop

2023-05-22

 Fråga om Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop utgör ett förvaltningsbeslut som får överklagas (Mål nr 7527-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4139-21).

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord i Huddinge i november 2021

2023-05-22

 Tingsrätten har i dag dömt fyra män till livstids fängelse för inblandning i ett mord den 28 november 2021 på Drakvägen i Huddinge då en 47-årig man sköts till döds. Två män som stod åtalade frikänns helt.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer 21-åring för narkotikabrott efter provokation

2023-05-22

 En 21-årig man döms till två månaders fängelse för att ha sålt narkotika till en polis som utgett sig för att vara köpare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvaring av skjutvapen

2023-05-19

 Vad som krävs för att det ska anses föreligga särskilda skäl för tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan (Mål nr 3630-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8136-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-05-19

 Förhandsbesked undanröjt och ansökan avvisad då klaganden i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnades inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-05-19

 Ett offentligt biträde som förordnats för en förvarstagen person kan inte beviljas ersättning för arbete med att överklaga ett beslut om uppsikt som har fattats i samband med att förvarsbeslutet upphävts.

Share Öppna i ny flik

Bestämmelse i den svenska utlänningslagen strider mot EU-rätt

2023-05-19

 Migrationsdomstolen har upphävt ett beslut om avvisning och återreseförbud efter att ha begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen.