Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stift inom Svenska kyrkan får rätt att behandla personuppgifter när de utövar tillsyn över präster och diakoner i obehörighetsärenden

2022-02-16

 Förvaltningsrätten beslutar att Uppsala stift och Stockholms stift ska få tillstånd att behandla personuppgifter om lagöverträdelser inom ramen för sin tillsyn över präster och diakoner.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i ett större brottmål med encrobevisning

2022-02-15

 

Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 18 februari 2022 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig i hovrättens arkiv. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Maria Correnti på mejladressen maria.correnti@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att gå ut med ett pressmeddelande.

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkande om inhibition i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Cementa AB

2022-02-15

 

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit emot flera ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut att ge Cementa AB ett tidsbegränsat tillstånd till täkt av kalksten i Slite, Gotlands kommun. I en ansökan yrkas att Högsta förvaltningsdomstolen ska besluta att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att avslå det yrkandet, vilket innebär att regeringens beslut fortsatt gäller.

Det är i nul...

Share Öppna i ny flik

Information angående felaktig publicering på Stockholms tingsrätts Twitterkonto

2022-02-15

 

Det har i dag den 15 februari 2022 felaktigt publicerats inaktuella pressmeddelanden på Stockholms tingsrätts Twitterkonto.

Stockholms tingsrätt beklagar det inträffade som beror på ett tekniskt fel.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-15

 I veckans inlägg berättar Sally Al-Najar om sina drömmar att läsa juridik och att bli domare, något som omgivningen inte alltid trodde var möjligt. Sally kom till Sverige 2003 och drygt sex år senare började hon på juristlinjen. Sallys blogginlägg riktar sig särskilt till dig som vill välja samma yrkesbana som Sally har valt, men som tvivlar på om du har de rätta förutsättningarna för att lyckas.

Share Öppna i ny flik

17 års fängelse för grova sexualbrott, människohandel och grov kvinnofridskränkning

2022-02-15

 Kristianstads tingsrätt dömer en 54-årig man till 17 års fängelse för ett stort antal grova sexualbrott, människohandel och grov kvinnofridskränkning. Den utsatta kvinnan får skadestånd med totalt 875 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Restaurangarbete under orimliga villkor var människoexploatering

2022-02-15

 Högsta domstolen har för första gången prövat innebörden i de några år gamla bestämmelserna om människoexploatering. Genom domstolens avgörande har en f.d. restaurangägare dömts för människoexploatering.

Share Öppna i ny flik

En hyresvärd i Bergshamra får tillstånd att utföra förbättrings- och ändringsarbeten i samband med stambyte

2022-02-15

 Hyresnämnden har idag gett en hyresvärd tillstånd att i samband med stambyte i värdens fastigheter i Bergshamra utföra förbättrings- och ändringsarbeten. Ärendet har varit synnerligen omfattande och involverat ca 200 hyresgäster och under handläggningen i hyresnämnden fått viss uppmärksamhet i media.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Nytorgsmannen

2022-02-15

 Hovrätten har idag fastställt tingsrättens dom i målet mot den så kallade Nytorgsmannen. Tingsrättens dom på fem års fängelse för ett flertal sexualbrott och skadestånd om sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg

2022-02-15

 Tingsrätten har idag ogillat åtal mot den 25 åriga man som påståtts deltagit i en grov misshandel och hållit i det vapen varifrån ett skott av misstag gick av och skottskadade två barn, 6 och 7 år gamla. Två andra män har dömts för grov misshandel och en fjärde för grovt vapenbrott.