Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett aktiebolag har ansetts inte ha rätt till skadestånd av en person som inte betalat för tecknade och tilldelade aktier

2021-06-16

 Om en person har tecknat och tilldelats aktier i en nyemission men inte betalar för aktierna har aktiebolaget två huvudsakliga handlingsalternativ, att kräva betalning eller att besluta att de tecknade aktierna ska förverkas. I det senare fallet kan bolaget välja att registrera nyemissionen med konsekvensen att de tecknade aktierna blir ogiltiga. Genom dagens dom klargörs att om aktiebolaget har förverkat aktierna och de blivit ogiltiga kan bolaget inte kräva skadestånd av tecknaren.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i det s.k. Fentanylmålet

2021-06-16

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för dråp alternativt grovt vållande till annans död sedan han i sin näringsverksamhet sålt nässprej innehållande en fentanylanalog till personer i olika delar av landet. Elva av personerna avled efter att ha intagit drogen. Tingsrätten dömde mannen till fängelse för grovt vållande till annans död avseende tre av dödsfallen. Hovrätten frikänner nu mannen helt.

Share Öppna i ny flik

Två personer döms för mord och brott mot griftefrid till fängelse 18 år respektive livstid

2021-06-15

 Två män åtalade för mord och brott mot griftefrid har dömts till fängelse 18 år respektive livstid. Båda männen har i olika omfattning erkänt delaktighet i gärningen. Den ena av männen har under utredningen frivilligt lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av gärningen och får därför viss lindring vid straffmätningen.

Share Öppna i ny flik

De sista förhandlingsdagarna i det stora narkotikamålet

2021-06-15

 Den del av förhandlingen som handlar om allmänfarlig ödeläggelse m.m. (åtalspunkten 1) kommer att återupptas den 16 juni. Då kommer bl.a. åklagaren gå igenom sin kompletterande förundersökning avseende bl.a. encro-material. Pläderingar i åtalet avseende synnerligen grovt narkotikabrott är planerad att hållas den 18 och 21 juni (med reservdagar 22 och 24 juni). Därefter är den ca 40 dagar långa förhandlingen vid tingsrätten avslutad. På den sista förhandlingsdagen informerar tingsrätten om vilket datum dom kommer meddelas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straffen för flera av de tilltalade i det s.k. Sigma-målet

2021-06-15

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett omfattande narkotikamål, det s.k. Sigma-målet. Målet handlar om narkotikasmuggling där kapslar med heroin och kokain har smugglats från Nederländerna till Sverige och distribuerats till mottagare i Stockholm och Göteborg. Målet har överklagats beträffande tretton personer och hovrätten skärper straffen för sex av dem.

Share Öppna i ny flik

Polisanställd frias och kriminalinspektör fälls för tjänstefel

2021-06-15

 Åtalet avser hanteringen av två flaskor som lämnades kvar på en polisstation. En av flaskorna visade sig senare innehålla amfetaminolja. En kriminalinspektör döms för tjänstefel till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver beslut om varning och sanktionsavgift mot Betsson

2021-06-14

 Spelinspektionen beslutade i juni 2020 att meddela Betsson Nordic Ltd en varning och att bolaget skulle betala en sanktionsavgift om 20 miljoner kr. Förvaltningsrätten gör nu andra tolkningar av vissa bestämmelser i spellagen än Spelinspektionen gjort, och bifaller därför Betssons överklagande.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mord på äldre kvinna till fängelse på livstid

2021-06-14

 

Tingsrätten har den 14 juni 2021 meddelat dom i det mål där åklagaren har väckt åtal mot en man för mord på en äldre kvinna och misshandel mot en annan man.

Tingsrätten dömer mannen för mord och misshandel i enlighet med åtalet. Tingsrätten konstaterar i domen att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i Uddevalla i december 2020 genom upprepat våld uppsåtligen berövat den äldre kvinnan livet samt att mannen ett par veckor senare misshandlat en annan man.

När d...

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord på nyårsafton

2021-06-14

 En kvinna som åtalats för mord döms till fängelse på livstid. Hon ska också betala skadestånd till den avlidnes anhöriga. Två personer som åtalats för skyddande av brottsling, grovt brott, döms till fängelse sex månader.

Share Öppna i ny flik

Erik Nymansson har valts till ny chefsjustitieombudsman

2021-06-14

 Erik Nymansson, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, har i dag av riksdagen valts till ny chefsjustitieombudsman.