Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

22-årig kvinna döms för grov misshandel m.m.

2023-03-15

 En 22-årig kvinna har dömts av Blekinge tingsrätt för bl.a. grov misshandel av sin 3-åriga dotter.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten prövar beslut av polisen under "påskupploppen"

2023-03-15

 Kammarrätten har avgjort två mål som har samband med de så kallade påskupploppen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om dokumentär och Europakonventionen

2023-03-15

 Tingsrätten har idag meddelat dom gällande statens förpliktelser enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter i förhållande till en dokumentär i SVT.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2023-03-15

 Fråga om det är förenligt med EU-rätten att med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200) inte medge att en skattskyldig använder en sådan omsättningsbaserad beräkningsmetod som anges i artikel 174 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) för att fastställa andelen avdragsgilla kostnader vid s.k. blandad verksamhet och i stället bestämma att en annan metod ska användas (Mål nr 7254-7255-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4356-4357-21).

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts angående mord m m i Söderhamn

2023-03-15

 Åklagare har idag väckt åtal vid Hälsinglands tingsrätt mot totalt nio personer, däribland för mord och försök till mord den 28 februari 2022 på Tallvägen i Söderhamn samt vidare avseende även annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrättens verksamhet under 2022

2023-03-14

 Kammarrätten har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2022 och här hittar du bland annat statistik över avgjorda mål, ett urval av intressanta rättsfall och du kan ta del av vår verksamhet utifrån ett antal medarbetares beskrivningar av målorganisation, yrkesroller och verksamhetsutveckling.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har meddelat dom om det så kallade påskupploppet i Örebro

2023-03-14

 Högsta domstolen har prövat ett mål med upprinnelse i det så kallade påskupploppet i Örebro. Två personer som deltog genom bl.a. stenkastning mot polisen döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-14

 Vi har flera gånger här på bloggen berättat om projektet med snabbare lagföring som Södertörns tingsrätt deltagit i. Sedan årsskiftet är denna handläggningsform inte längre ett projekt utan något som alla domstolar kan och ska använda sig av. I veckans inlägg berättar domaren Fredrik Nydén om några av de lagändringar som har införts med anledning av att alla domstolar nu ska arbeta med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Staten ska ersätta Nordkalk för utebliven kalktäkt på Gotland

2023-03-14

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dom idag beslutat att staten ska betala 625 miljoner kr till Nordkalk. Bakgrunden är den mångåriga processen om tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland och regeringens beslut i augusti 2015 att göra täktområdet till ett s.k. Natura 2000-område.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen

2023-03-14

 Fråga om vårdnadshavarens tillsynsansvar vid prövningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden.