Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat ett mål om människorov

2019-06-19

 Människorov är en kvalificerad form av olaga frihetsberövande och innebär att gärningsmannen tar makt över och för bort eller spärrar in offret i syfte att t.ex. skada eller pressa på pengar. Straffet är fängelse i lägst fyra år och högst 18 år eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i högst 6 år. Målet gällde framför allt vad som påverkar allvaret i ett människorov.

Share Öppna i ny flik

En person som gjort sig skyldig till våldsbrott mot sin sambo och hennes barn har utvisats på grund av risk för fortsatt brottslighet

2019-06-19

 En man som hade vistats drygt fyra år i Sverige dömdes för våldsbrott till fängelse i tre månader. Trots att han var tidigare ostraffad har Högsta domstolen beslutat om utvisning med hänsyn till att våldsbrott i nära relationer är en typ av brott där det erfarenhetsmässigt finns risk för återfall.

Share Öppna i ny flik

Tilltalad i målet avseende mord i Enskededalen den 16 december 2018 försatt på fri fot

2019-06-19

 Efter fortsatt enskild överläggning beslutade tingsrätten den 18 juni 2019 att den tilltalade i målet beträffande mordet i Enskededalen den 16 december 2018 ska försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

2019-06-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att det inte finns förutsättningar för att med stöd av korrigeringsregeln efterbeskatta ett bolag på grund av oriktig prissättning.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord och brott mot griftefriden

2019-06-18

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre personer för mord, medhjälp till mord samt brott mot griftefriden. Rättegången kommer att inledas den 25 juni 2019 och beräknas pågå i en vecka.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i mål om mord i Enskededalen

2019-06-18

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande mord i Enskededalen den 16 december 2018 avslutades idag den 18 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-18

 Asylsökande utesluts inte från flyktingskap på grund av grovt icke-politiskt brott.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling ställs in och tas om från början

2019-06-18

 Tingsrätten har idag meddelat beslut om att huvudförhandlingen i mål med påståenden om grova stölder och bedrägerier riktade mot äldre ställs in.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i Högskoleprovsmålet - rättegången måste tas om

2019-06-18

 Göta hovrätt har idag beslutat att undanröja Norrköpings tingsrätts dom i det så kallade Högskoleprovsmålet. Hovrätten har bedömt att tingsrättens ordförande var jävig att handlägga målet på grund av uttalanden som han gjorde vid ett juristklubbsmöte. Detta innebär att rättegången i tingsrätten måste tas om.

Share Öppna i ny flik

CBD-olja som innehåller THC bedöms vara narkotika

2019-06-18

 Målet rörde CBD-olja som tillverkats av industrihampa. Sådan hampa undantas från definitionen av cannabis och anses därför som växt inte vara narkotika. Enligt Högsta domstolen gäller detta inte om växten har gjorts om till en beredning som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC. Eftersom CBD-oljan bedöms vara en sådan beredning utgör den narkotika. Det strider inte mot den...