Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

2023-07-12

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en allmän sammankomst får ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen (Mål nr 2182-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2114-22)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd har meddelats i mål om inställande av demonstration

2023-07-12

 Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör polisens beslut att, i samband med de så kallade påskupploppen i april 2022, ställa in en demonstration. Prövningstillståndet gäller frågan om en demonstration får ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Share Öppna i ny flik

Förskollärare döms till fängelse för flera sexualbrott mot barn

2023-07-12

 Tingsrätten dömer en förskollärare till fängelse för ett större antal sexualbrott mot barn samt flera barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2023-07-11

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt (Mål nr 2139-2140-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2002-2003-22).

Share Öppna i ny flik

Österåkers detaljplan för Åkers Rune upphävs inte

2023-07-11

 

Österåkers kommun har beslutat om en detaljplan för ett område med ett antal fastigheter i Åkers Runö. Syftet med den nya detaljplanen, som ersätter en detaljplan från 1987, är att möjliggöra lokaler för handel, kontor och andra verksamheter.

Högsta domstolen har nu avslagit ett överklagande av detaljplanen från en av de berörda fastighetsägarna, som har en villa i området.

I domen behandlar Högsta domstolen den proportionalitetsbedömning som ska göras i förh&ari...

Share Öppna i ny flik

Nattklubb har inte rätt till försäkringsersättning för stängning under covid 19-pandemin

2023-07-11

 

Ett bolag som driver nattklubb i Stockholm stängde verksamheten under 2020 på grund av de restriktioner som gällde för bl.a. restaurangverksamhet. Bolaget begärde ersättning från sin epidemiavbrottsförsäkring.

Enligt försäkringsvillkoren gällde försäkringen vid avbrott på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.

Försäkringsbolaget ansåg att försäkringen enbart gällde vid avbrott på grund av ingripanden som riktats d...

Share Öppna i ny flik

Långt fängelsestraff för grova bedrägerier

2023-07-11

 En man döms till fängelse i sex år och sex månader för 129 grova bedrägerier under närmare sex år i Sverige och utlandet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål

2023-07-10

 En länsstyrelses beslut att inte vidta skyddsåtgärder vid övergivna gruvhål är inte överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål B 1361-23

2023-07-10

 

Värmlands tingsrätt kommer tisdag den 11 juli – onsdag den 12 juli 2023 ha huvudförhandling i mål B 1361-23, där en man är åtalad för brott mot griftefrid, grovt gravfridsbrott, grovt bedrägeri och urkundsförfalskning. Beräknad förhandlingstid respektive dag är 9.00 – 16.00.

Griftefrids- och gravfridsbrotten består enligt åklagaren sammanfattningsvis i att mannen har förvarat kroppen efter sin avlidna sambo i en frysbox under drygt fem års tid.

Bedrägeribrotten bestå...

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-07-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.