Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2023-02-07

 Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt vid Uppsala tingsrätt gällande bl.a. försök till mord och synnerligen grovt narkotikabrott

2023-02-06

 Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 13 personer som är misstänkta för bl.a. försök till mord, förberedelse till mord och synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att pågå under februari och mars.

Share Öppna i ny flik

41-årig man döms för två mord i Mälarhöjden

2023-02-06

 Tingsrätten har i dag dömt en 41-årig man för mord på två personer, en 43-årig kvinna och en 6-årig pojke, i Mälarhöjden den 26 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kamerabevakning

2023-02-06

 Fråga om intresseavvägningen mellan kamerabevakningsintresset och den enskildes intresse av inte bli bevakad när fråga är om en kommuns kamerabevakning under dagtid och tidig kväll av centrala platser i en stadskärna.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-02-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen för att få klarlagt om laddning av elfordon i en laddningsstation innebär att användare av elfordon ska anses förvärva el i mervärdesskatterättslig mening och, om så är fallet, från vem leveransen sker.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingsdagar i mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2023-02-03

 Förhandlingsdagarna den 6, 7 och 8 februari 2023 är inställda.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare två översatta avgöranden publicerade på vår engelskspråkiga webbplats

2023-02-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare två översatta avgöranden på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-03

 Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att ställa upp ett obligatoriskt krav som förbjuder negativa delpriser.

Share Öppna i ny flik

Dom mot fem tonåringar som åtalats för grov våldtäkt mot en kvinna i Kungsparken i Malmö

2023-02-03

 Tingsrätten har dömt fem tonåringar för grov våldtäkt. Den äldste av dem var 18 år och den yngste var nyss fyllda 15 år, när de fem tonåringarna tillsammans utsatte målsäganden för våldtäkten.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätts nya lokaler högtidligt invigda

2023-02-02

 Med dryga 100 personer på plats invigdes i fredags de om- och tillbyggda lokalerna för Eskilstuna tingsrätt. - Det är fantastiskt glädjande med de nya och ändamålsenliga lokalerna och det var roligt att kunna inviga dem tillsammans med så många människor, säger Tord Pettersson, tf lagman för Eskilstuna tingsrätt.