Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-29

 Brottslighet medför att uppehållstillstånd för gymnasiestudier vägras.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-11-28

 SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som avslutat respektive avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (jfr HFD 2014 ref. 11).

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts angående två mord i Sätra

2019-11-28

 Åklagaren har idag väckt åtal mot två personer för att ha begått två mord den 10 april 2019 på Torvsätravägen i Skärholmen, Stockholm. En av personerna har även åtalats för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, narkotikabrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Tillstånd för torghandel ska ges först efter kreditprövning och godkännande för F skatt

2019-11-28

 Stockholms stad beslutade i april att införa en ny ordningsföreskrift avseende tillstånd för torghandel. Länsstyrelsen ansåg att föreskriften stred mot ordningslagen. Förvaltningsrätten gör bedömningen att föreskriften uppfyller de krav som ställs i lagen och att stadens beslut att anta föreskriften därmed ska gälla.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen lämnar talan om upphovsrättsintrång i låttitel och textavsnitt utan bifall

2019-11-28

 Patent och marknadsdomstolen har idag lämnat en talan om upphovsrättsintrång utan bifall. Domstolen har ansett att den låttitel och det textavsnitt från samma låt som målet rörde inte är tillräckligt originella för att vara upphovsrättsligt skyddade.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om bussolyckan utanför Sveg

2019-11-28

 Hovrätten har i dag fastställt Borås tingsrätts friande dom för den busschaufför som efter bussolyckan åtalades för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik.

Share Öppna i ny flik

Fem personer döms för inblandning i människorovet på Frösön den 5–8 maj i år

2019-11-28

 Fyra av de åtalade döms för människorov och försök till grov utpressning och en för medhjälp till människorov. Samtliga döms till flera års fängelse

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt är färdigbyggd

2019-11-27

 Efter tre års till- och ombyggnad är nu Helsingborgs tingsrätt färdigbyggd. Den 2 december 2019 öppnas domstolens ordinarie entré igen.

Share Öppna i ny flik

Skiljedom i en tvist om gasleveranser står fast

2019-11-27

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om klander av en särskild skiljedom mellan ett ryskt bolag och ett ukrainskt bolag. Hovrättens dom innebär att det ryska bolagets talan avslås. Ytterligare två mål i hovrätten mellan samma parter väntas bli avgjorda under år 2020.

Share Öppna i ny flik

En av de dömda för händelserna i Malexander, då bland annat två polismän dödades, får sitt livstidsstraff tidsbestämt till 35 års fängelse

2019-11-27

 Mannen dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för bland annat mord på två polismän och mordförsök på en polisman. Av domen framkommer bland annat att mannen tillsammans med två andra män berövat två polismän i tjänst livet genom att skjuta dem till döds och att det brutala mordet på de båda polismännen inneburit ett klart angrepp mot centrala funktioner i ett demokratiskt samhälle.