Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. - B 765-17 vid Borås tingsrätt

2018-12-04

   Borås tingsrätt avslutade i dag den 4 december 2018 ett omfattande mål gällande misstanke om olika former av sexuella övergrepp mot barn m.m. där brotten huvudsakligen skett via sociala medier som Snapchat och Yellow (numera Yubo). Tingsrätten har vid överläggning funnit att det har presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika forme...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-04

 När kapitalvinsten vid avyttring av bitcoin ska beräknas får anskaffningskostnaden inte bestämmas schablonmässigt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål underhållsstöd

2018-12-04

 Målet gäller vad som avses med uttrycket att ”bo tillsammans” och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd. I målet uppkommer även frågan om vem som är part i mål om rätt till underhållsstöd.

Share Öppna i ny flik

Föräldrapar döms för förberedelse till äktenskapstvång

2018-12-04

 Hovrätten dömer föräldrarna till en då 13-årig flicka från Syrien för förberedelse till äktenskapstvång. Den man som skulle gifta sig med flickan frikänns.

Share Öppna i ny flik

Unionsrättens företräde har medfört att en talan har avvisats trots att den invändning som avvisningen har grundats på hade gjorts för sent

2018-12-04

 En person med hemvist i Finland stämdes inför en svensk domstol. Svaranden invände mot svensk domsrätt i ett svaromål som inkom till tingsrätten först efter anståndstidens utgång. Enligt svensk processrätt hade invändningen då förfallit.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har i dag meddelat dom i målet med den person som i media benämns som ”kulturprofilen”.

2018-12-03

 Hovrätten dömer den person som i media benämns ”kulturprofilen” för två våldtäkter under hösten 2011. Påföljden bestäms till två och ett halvt års fängelse. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeförmån

2018-12-03

 Fråga om förutsättningarna för att en skada till följd av ett olycksfall på arbetsplatsen kan bedömas som en arbetsskada i den mening som avses i 39 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 2693-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 232-17).

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten beviljar Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg

2018-12-03

 Förvaltningsrätten har idag beviljat Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg. Tillståndet gäller mellan kl. 16.00 och kl. 03.30 varje dag och lagring av inspelade bilder medges i 30 dagar.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad gällande mord i Östberga

2018-12-03

 Rättegången vid Södertörns tingsrätt gällande en skjutning i ett garage i Östberga i augusti 2017 avslutades den 30 november 2018.

Share Öppna i ny flik

Eksjö tingsrätt meddelar dom i målet om våldtäkt på en skola i Nässjö.

2018-11-30

 Tingsrätten dömer den åtalade för våldtäkt, olaga hot och sexuellt ofredande när det gäller de gärningar som riktats mot en lärare i Nässjö. Tingsrätten dömer även den åtalade för ytterligare brott, bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel och brukande av falsk urkund. Påföljden bestäms till fängelse i två år varvid tingsrätten beaktat den åtalades ålder. Målsäganden får begärt skadestånd f...

 
Warning1