Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring minskar tiden från brott till avgörande

2021-01-19

 Satsningen på en snabbare lagföring har konstaterats minska tiden mellan brott och avgörande. Nu har försöksverksamheten byggts ut, till bland annat Göteborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-19

 I veckans blogginlägg skriver domaren Evelina Englund om rollen som ordförande i en brottmålsförhandling och det förarbete och efterarbete som alltid måste göras.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring i brottmål – ett lyckat försöksprojekt vid Stockholms tingsrätt

2021-01-19

 Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Projektet har varit lyckat och tusentals mål har avgjorts under snabbspårets första år. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd i mål rörande Huawei

2021-01-18

 Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 15 januari 2021 att Huawei inte har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att den 19 januari 2021 inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser.

Share Öppna i ny flik

Northvolt Ett AB får miljötillstånd till utökad produktion, återvinning av batterier och bortledning av ytvatten m.m. i Skellefteå

2021-01-18

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt Ett AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom år 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-01-18

 

Högsta förvaltningsdomstolen har i samband med rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

37-årig man döms för mord och grovt vapenbrott till fängelse på livstid

2021-01-18

 En 22-årig man sköts till döds på busstorget i Sollentuna centrum den 6 februari 2020. Motivet till brottet är inte känt men tingsrätten har konstaterat att gärningsmannen och offret kände varandra och att de båda hade hanterat narkotika. Eftersom mordet skedde med ett skjutvapen döms gärningsmannen även för grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för anstiftan av försök till mord på sin före detta man till fängelse 14 år

2021-01-18

 Den 6 september 2019 sköts en advokat utanför sin bostad på Kungsholmen i Stockholm. I en tidigare prövning har en man dömts för försök till mord till fängelse 14 år för att ha avlossat det livshotande skottet. Det här målet har handlat om prövningen av åklagarens påstående att det var advokatens före detta fru som låg bakom skjutningen. Tingsrätten anser att åklagaren har bevisat att kvinnan låg bakom skjutningen och att hon därför ska dömas för anstiftan av försök till mord till fängelse 14 år. I målet döms även en man för medhjälp till försök till mord till fängelse 6 år. Därutöver döms en ...

Share Öppna i ny flik

Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att återuppta 5G-auktionen

2021-01-15

 Huawei har inte rätt att överklaga Post- och telestyrelsens beslut att den 19 januari 2021 inleda auktionen för tilldelning av 5G-frekvenser. Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

Share Öppna i ny flik

Nytt datum för dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-01-15

 

Tingsrätten har idag beslutat att domen i målet meddelas den 3 februari 2021 kl. 11.00.

 

Enligt ett tidigare beslut skulle domen meddelas den 25 januari 2021.

 

Beställning av domen i förväg sker via sodertorns.tingsratt.avdelning6@dom.se.

 

Ett pressmeddelande och sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.