Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom i målen 7208-21 och 656-22 rörande Cementa

2022-12-05

 Domen i målen rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut kommer att expedieras onsdag den 7 december klockan 10.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

2022-12-05

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan för mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-12-05

 

Som tidigare meddelats har åklagaren nu väckt åtal i ovanstående mål. Tingsrätten återkommer nu med en mer preciserad inledande huvudförhandlingsplan.

12, 13, 14, 19, 20 och 21 december 2022

Yrkanden och inställningar samt åklagarens generella sakframställan

 

3 och 4 januari 2023

Försvararnas generella sakframställningar

 

9 och 10 januari 2023

Förhör med de tilltalade

 

11 januari 2023

reservdag

 

16...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-12-02

 Fråga om Transportstyrelsen är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat som utfärdats med stöd av unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ekonomisk brottslighet

2022-12-02

 Hovrätten har i dag skärpt straffet för en kvinna i mål om ekonomisk brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Ska en hyresrätt som ombildats till bostadsrätt under ett samboförhållande ingå i en bodelning?

2022-12-02

 En sambo hade en hyresrätt som hon förvärvat före samboförhållandet och som under samboförhållandet ombildades till en bostadsrätt. Samborna fortsatte att använda bostaden som sitt gemensamma hem. Bostadsrätten har ansetts utgöra samboegendom och ska därför ingå i en bodelning mellan parterna.

Share Öppna i ny flik

Fem män döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-12-02

 

Tingsrätten har idag dömt fem personer för att tillsammans och i samförstånd med varandra och flera andra medgärningsmän ha angripit och stört polisverksamhet genom att använda våld och hot om våld mot poliser och skadat polisfordon som använts i verksamheten. Gärningen inträffade den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Tingsrätten har bedömt att våldet och hotet riktats mot polisen i deras utryckning- och brottsbekämpande verksamhet i syfte att försvåra och hind...

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer kvinna till livstids fängelse för mord i Helsingborg

2022-12-02

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 15 september 2022 en då 59-årig kvinna till livstids fängelse för mord på en 90-årig grannkvinna. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om vårdplatser i Region Uppsala

2022-12-02

 IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Kammarrätten har upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.