Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En person häktad för mord i Enskededalen

2018-12-19

 Södertörns tingsrätt har idag häktad en person på sannolika skäl misstänkt för mord i Enskededalen den 16 december 2018.

Share Öppna i ny flik

Justitieombudsmannens tillsynsbeslut kan inte överklagas

2018-12-19

 Ett tillsynsbeslut av Justitieombudsmannen kan inte överklagas, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. En universitetslektor har överklagat ett beslut där JO riktar kritik mot personen, men kammarrätten anser att beslutet inte kan överklagas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m

2018-12-19

 Fråga om hur det ska avgöras om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar (Mål nr 3595-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5495-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-19

 Uddevalla tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål gällande mord m.m. Två tilltalade har dömts för mord. Påföljderna för gärningsmännen, varav den ena även har gjort sig skyldig till människorov och rån, har bestämts till fängelse 12 respektive 10 år. Ytterligare tre tilltalade har dömts till fängelse mellan 6 månader och 6 år för viss allvarlig brottslighet. Tingsrätten har även ogillat vissa...

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt har idag dömt en man för trolöshet mot huvudman, grovt brott, till fängelse fyra år.

2018-12-19

 Mannen, som är 72 år gammal och som haft en uppsatt position i ett stort fastighetsbolag, har under tiden augusti 2015 till november 2016 missbrukat sin förtroendeställning genom att utan kontoinnehavarnas samtycke ha beviljat sig själv lån och gjort överföringar från deras bankkonton till sina egna.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling med anledning av misstänkt mord i Enskededalen

2018-12-19

 Åklagaren har idag begärt en person häktad på sannolika skäl misstänkt för mord den 16 december 2018. Häktningsförhandling kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt idag kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Vissa beslut i ett uppmärksammat mål

2018-12-18

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus. Huvudförhandlingen avslutades under gårdagen. Tingsrätten har nu fattat vissa beslut.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i mål om olaga frihetsberövande på ett vård- och omsorgsboende

2018-12-18

 En beredskapssjuksköterska som med hjälp av en fåtölj stängt in en brukare på ett vård- och omsorgsboende på sitt rum frikänns av Högsta domstolen på grund av bristande uppsåt.

Share Öppna i ny flik

Beslut om företagsrekonstruktion för ett aktiebolag sätter inte aktiebolagslagens kapitalbristregler ur spel

2018-12-18

 Högsta domstolen slår fast att den period av personligt betalningsansvar (s.k. medansvarsperiod) som inträder när styrelsen i ett underkapitaliserat aktiebolag inte följer aktiebolagslagens kapitalbristregler inte avslutas genom att bolaget beviljas företagsrekonstruktion.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2018-12-18

 Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting.