Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-04-20

 I veckans inlägg berättar vår servicechef Camilla Murray om nämndemannakansliet och det viktiga arbete som hennes medarbetare utför dagligen.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om påstådda bedrägerier och bidragsbrott för personliga assistenter inleds tisdagen den 27 april 2021

2021-04-20

 Åklagaren kommer fredagen den 23 april 2021 att väcka åtal mot ett flertal personer som påstås ha varit inblandade i omfattande bedrägerier och bidragsbrott riktade mot främst Försäkringskassan. Tisdagen den 27 april 2021 inleds rättegången mot 22 tilltalade personer i målet. Tre av de tilltalade är frihetsberövade. Rättegången beräknas vara avslutad den 15 juli 2021.

Share Öppna i ny flik

Tre män döms till fängelse för rån och grov misshandel m.m.

2021-04-20

 Två personer överfölls i deras bostad i Örnsköldsvik. Tre män döms nu för rån och grov misshandel mot dem. En av personerna döms också för grov misshandel och försök till grov misshandel av två poliser i samband med sitt gripande i Eskilstuna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående penningförfalskning och bedrägerier

2021-04-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål från Uddevalla tingsrätt gällande penningförfalskning av femhundrakronorssedlar och bedrägerier begångna i juli 2020. Hovrätten ändrar rubriceringen för ett brott och dömer för ytterligare bedrägerier samt höjer straffet för en av de fem tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror

2021-04-19

 Fråga om vilket underlag en kommun har rätt att kräva in från den som ansöker om tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror för att kommunen ska kunna pröva sökandens lämplighet att utöva verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Skärpt straff och livstids utvisning för våldtäktsman

2021-04-19

 Svea hovrätt har idag dömt en man för bland annat en fullbordad våldtäkt i Rågsved sommaren 2019 och flera våldtäktsförsök på Söder i Stockholm hösten 2020. Offren var fyra kvinnor. Hovrätten höjer straffet från sex till åtta års fängelse. Hovrätten utvisar också mannen på livstid.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt m.m.

2021-04-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målen funnit att avdrag inte får vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Rättegång vid Södertörns tingsrätt ställs in efter ordningsstörningar

2021-04-16

 Idag påbörjades rättegången i ett mål gällande förberedelse till mord m.m. med fem häktade. Efter att ett stort antal personer kommit till tingsrätten för att närvara vid rättegången uppstod ordningsstörningar och förhandlingen fick avbrytas.

Share Öppna i ny flik

Man döms för mordförsök på sin fru

2021-04-16

 Mannen högg sin fru 16 gånger med en kniv i den lägenhet där sex av parets sju barn låg och sov. Mannen döms till fängelse 10 år och ska utvisas från Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2021-04-15

 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. (Mål nr 3988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1886-19).