Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2020-11-11

 

Fråga om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående förskoleklasser och fritidshem för motsvarande kommunala verksamheters budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning (Mål nr 2078-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3101-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-11-11

 En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

Share Öppna i ny flik

Ny huvudförhandlingsplan i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-11

 Förhandlingen i mål om grovt narkotikabrott i Vårberg m.m. fortsätter den 23 november 2020 enligt ny huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgifter vid marknadsmanipulation

2020-11-11

 Högsta domstolen uttalar sig i tre avgöranden om hur sanktionsavgiften ska bestämmas vid överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd

2020-11-10

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-10

 En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och har därmed inte rätt till bistånd enligt lagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-10

 I veckans blogginlägg berättar Johannes Lindblad Gullberg om arbetet som domstolshandläggare.

Share Öppna i ny flik

Jaktbrott

2020-11-10

 Tingsrätten har beslutat att inte avvisa åklagarens bevisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2020-11-10

 Kammarrätten har idag meddelat dom i ett mål rörande inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-10

 Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktier ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats.