Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

H2GS AB får tillstånd till drift av stålverk i Boden

2023-06-01

 Mark- och miljödomstolen lämnar H2GS AB tillstånd till uppförande och drift av ett stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde i Bodens kommun.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen kommer den 2 juni 2023 kl. 11.00 att meddela dom i mål nr M 8740-20

2023-06-01

 Målet gäller ersättning för avhjälpandekostnader avseende en undersökningsplan för ett dumpningsområde i Sundsvallsbukten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen undanröjer två hovrättsdomar

2023-05-31

 Högsta domstolen har i två avgöranden konstaterat att hovrätten har dömt de tilltalade för andra gärningar än de gärningar som de har åtalats för. Hovrättens domar har därför undanröjts och målen har i båda fallen återförvisats till hovrätten för en ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättelse av en brottmålsdom efter laga kraft

2023-05-31

 En dom som hade fått laga kraft rättades på så sätt att det fängelsestraff som angavs i domslutet skärptes med sex månader. Den tilltalade anförde att han hade utgått från den påföljd som angavs i domslutet och att han därför inte hade överklagat domen. Högsta domstolen har förklarat att det inte har funnits förutsättningar att rätta domslutet och har upphävt rättelsebeslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om socialtjänstlagen

2023-05-30

 Fråga om socialnämnden vid prövningen av om en familj har rätt till försörjningsstöd ska beakta sådana bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom över 18 år har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning (Mål nr 6405-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2584-22).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-05-30

 Nätbedrägerier har blivit en allt vanligare form av bedrägeri. I dagens blogginlägg kan du läsa mer om vad nätbedrägerier är och du får också några tips på saker som du kan göra för att skydda dig mot att bli utsatt.

Share Öppna i ny flik

Kattegatt Syd kan ges Natura 2000-tillstånd

2023-05-30

 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en dom funnit att den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd kan ges s.k. Natura 2000-tillstånd. Regeringen har sedan tidigare gett vindkraftparken tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, men där erinrat om att tillstånd också krävs enligt Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för att parken ska få komma till stånd.

Share Öppna i ny flik

Gränsen mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning

2023-05-30

 En polis har genomfört en kroppsvisitation på ett sådant sätt att han kunnat se den undersöktes könsorgan. Undersökningen har inte på den grunden ansetts innefatta en kroppsbesiktning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål rörande bland annat en dödsskjutning i Norsborg den 5 april 2022

2023-05-30

 Tingsrätten har idag dömt tre män 22 år, 20 år och 16 år gamla för ett mord som ägde rum den 5 april 2022 i Norsborg. Männen som är 22 och 20 år gamla har även dömts för bl.a. människorov, grov våldtäkt, övergrepp i rättssak och misshandel. De senare nämnda brotten har inget samband med mordet den 5 april 2022. 16 åringen har också dömts för grovt narkotikabrott. Därutöver har fyra andra män dömts för medhjälp till människorov, grovt vapenbrott, skyddande av brottsling, grovt brott, narkotikabrott och grovt narkotikabrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord på Länsmanstorget i Göteborg

2023-05-29

 Hovrätten har idag dömt två män för mord respektive medhjälp till mord den 7 juli 2022 på Länsmanstorget i Göteborg. Hovrätten har frikänt två män som var åtalade för medhjälp till mord.