Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En markägare som fått en byggrätt enligt en antagen detaljplan har fått överklaga en domstols beslut att upphäva planen

2021-12-09

 Högsta domstolen har bedömt att den som fått en byggrätt enligt ett kommunalt beslut att anta en detaljplan kan ha ett skyddsvärt intresse av att planen består och därför har rätt att överklaga en domstols beslut att upphäva planen.

Share Öppna i ny flik

En man som lämnat sin e-legitimation till sambon fick svara för lån som hon tog upp med hjälp av legitimationen

2021-12-09

 Mannen lämnade sin e-legitimation, ett BankID, till sin sambo för att hon skulle använda den vid betalningen av hushållets utgifter. Utan mannens samtycke använde sambon e-legitimationen för att ta upp ett lån på 20 000 kr. Högsta domstolen har nu funnit att mannen är betalningsskyldig för lånet.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om försök till mord i Lycksele

2021-12-09

 Åklagaren har idag väckt åtal mot en 50-årig man för försök till mord. Målsägandena är den tilltalades mor och två barn, åtta respektive fyra år. Mannen åtalas även för grovt olaga hot mot en ytterligare person.

Share Öppna i ny flik

Oklarhet i lagstiftning gällande vindkraft till havs

2021-12-09

 Till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt har två ansökningar om vindkraft till havs utmed kusten i Gävleborgs län inkommit. Ansökningarna kommer från två olika sökanden och avser till viss del samma område. Fråga har uppkommit om hur det kan vara möjligt?

Share Öppna i ny flik

Lycksele tingsrätt - ett föredöme

2021-12-08

 Tidningsutgivarna (TU) har instiftat ett helt nytt pris – Offentlighetspriset. Mottagare blev Lycksele tingsrätt, som alltså är först ut bland Sveriges myndigheter att få priset.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-12-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en ny prövning ska göras av om det finns särskilda skäl att lämna assistansersättning för deltagande i viss verksamhet vid byte av samhällsstöd. (Mål nr 280-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2555-20).

Share Öppna i ny flik

Svensk domstols behörighet i vårdnadsmål enligt Bryssel II-förordningen

2021-12-08

 I rättsfallet tar Högsta domstolen ställning till vad uttrycket ”alla parter i förfarandet vid den tidpunkt då talan väcks” i artikel 12.3 i Bryssel II-förordningen betyder och vad som krävs för att en domstols behörighet ska anses förenlig med ”barnets bästa”.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott

2021-12-08

 Eskilstuna tingsrätt har i dag dömt två män för flera grova sexualbrott riktade mot två unga barn. Männen döms till fängelse elva år och sex månader respektive tio år och sex månader. Männen ska tillsammans betala drygt en miljon kronor i skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2021-12-07

 Resning.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten meddelar domar i mål om licensjakt på varg

2021-12-07

 Förvaltningsrätten i Luleå har idag meddelat domar i 8 mål som rör licensjakt på varg. Bakgrunden är att fem olika länsstyrelser har beslutat om licensjakt på totalt högst 33 vargar i sex olika revir; jakten får bedrivas från den 2 januari 2022 till och med 15 februari 2022.