Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och mordförsök i ett garage på Östermalm

2021-04-07

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om en skjutning i ett garage på Östermalm i mars 2020. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för bl.a. mord, försök till mord och grovt vapenbrott till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten tolkar villkor i epidemiavbrottsförsäkring

2021-04-07

 Tingsrätten har i målet prövat om Sturecompagniet har rätt till försäkringsersättning efter att ha stängt ned sin verksamhet på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att hindra spridningen av covid-19.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om etableringsersättning

2021-04-06

 Etableringsersättning; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 5557-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 482-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2021-04-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har tillämpat den EU-rättsliga principen om motverkande av rättsmissbruk i ett mål om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2021-04-06

 Aktivitetsstöd; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 6783-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3856-20)

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-04-06

 Med jämna mellanrum besöker bloggen tidigare notarier för att se vad de arbetar med i dag och hur de ser tillbaka på notarietiden. Nu har turen kommit till Tomas Jönsson som satt ting på Södertörns tingsrätt från våren 2013 till hösten 2014.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-04-06

 Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om ett utökat behov av personlig assistans för tid när den enskilde varit hemma från verksamhet på grund av sjukdom, som inte har samband med den enskildes funktionsnedsättning, kan anses falla inom normalt föräldraansvar. (Mål nr 5505-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3039-19)

Share Öppna i ny flik

Man häktad misstänkt för mord i Höör

2021-04-02

 Tingsrätten har i dag beslutat att häkta en man i 25-årsåldern som på sannolika skäl misstänkt för mord i Höör den 29–31 mars 2021. Åklagaren ska väcka åtal senast den 16 april 2021 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål angående misstänkt mord i Höör

2021-04-02

 Åklagaren har gett in en häktningsframställan mot en man i 25-årsåldern. Enligt häktningsframställan är mannen misstänkt för mord i Höör den 29–31 mars 2021 . Lunds tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling i målet den 2 april 2021 kl. 14.00 i tingsrättens lokaler.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-04-01

 Kvotflykting undantagen från försörjningskravet när det på grund av särskilda omständigheter är objektivt sett ursäktligt att ansökan om familjeåterförening lämnas in efter att tremånadersfristen har löpt ut.