Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-06-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målen prövat hur utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vars enda tillgång består av en fordran på säljaren ska bestämmas vid tillämpningen av den s.k. beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Utbetalning till aktieägare var inte penninglån i aktiebolagslagens bemärkelse

2021-06-03

 Huvudägaren i ett aktiebolag begärde i mars 2016 en ”extra utdelning” från bolaget med cirka 1,1 miljon kr. Beloppet betalades ut. Huvudägaren åtalades för brott mot det s.k. låneförbudet i aktiebolagslagen. Enligt åklagaren utgjorde utbetalningen ett penninglån och ett sådant får i princip inte lämnas till en aktieägare. Högsta domstolen har nu – efter att ha tagit ställning till vad som avses med ”penninglån” – ogillat åtalet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-02

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-02

 Vid återbetalning av ett s.k. boandelslån ska skillnaden mellan återbetalat belopp och lånat belopp anses utgöra en avdragsgill ränteutgift endast till den del det återbetalade beloppet följer av villkoren i låneavtalet och kan beräknas på grundval av detta. Kapitalvinst eller kapitalförlust som kan uppkomma vid återbetalning av lånet i övrigt ska inte tas upp eller dras av i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat avslutas den 2 juni

2021-06-01

 Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat avslutas den 2 juni

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen avslutad i "Allra-målet"

2021-06-01

 Hovrätten har den 1 juni 2021 avslutat huvudförhandlingen i ett mål om påstådd ekonomisk brottslighet med kopplingar till Svensk Fondservice AB, numera Allra Pension AB (se pressmeddelande den 15 mars 2021).

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-06-01

 Riksdagen har antagit ny lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2021. I veckans blogginlägg kan du läsa om några av förändringarna.

Share Öppna i ny flik

Mord med brödkniv leder till 13 års fängelse

2021-06-01

 En kvinna dödade sin pojkvän genom två knivhugg med en tandad brödkniv. Gärningen hade föregåtts av bråk mellan dem. Kvinnan ringde omedelbart efter gärningen till SOS Alarm. I telefonsamtalet erkände hon att det var hon som hade utdelat knivhuggen. Högsta domstolen dömer nu kvinnan för mord till fängelse i 13 år.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om Vetlandamålet

2021-06-01

 Eftersom domstolen får många frågor om den fortsatta handläggningen vill vi informera om följande: Eksjö tingsrätt fortsätter huvudförhandlingen i målet den 2 juni och planerar att slutföra förhandlingen då. Den 3 juni är en reservdag. Förhandlingen hålls fortsatt i sal 1 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Åtal har i dag väckts mot 12 personer för bl.a. grovt penningtvättsbrott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling

2021-06-01

 Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har i dag väckt åtal mot 12 personer med koppling till valutaväxlingsbolaget World Exchange Stockholm AB. Åtalet för fyra av de åtalade gäller bl.a. systematisk och organiserad penningtvätt under en tidsrymd av ca 1 ½ år. De åtalade påstås inom ramen för World Exchange AB:s verksamhet ha bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor från brottslig verksamhet. Åtalet i övrigt gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen gro...