Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om dom i målet där en 16-åring åtalats för bl.a. mord av en jämnårig kamrat i närheten av Rösjön i Sollentuna

2019-11-15

 Domen i målet kommer att ges måndagen den 18 november kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Preliminär tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lysekil

2019-11-15

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-14

 Ett offentligt biträde som överklagar Migrationsverkets avslag på begäran om snabb handläggning har rätt till ersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-11-14

 Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan avslås om försörjningskravet inte är uppfyllt utan att en identitets- och anknytningsutredning har gjorts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2019-11-14

 Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.

Share Öppna i ny flik

Fängelsestraff för uppmaning på sociala medier att ge pengar till terroristorganisationer

2019-11-13

 Enligt meddelanden på ett öppet Facebookkonto uppmanades allmänheten att överföra pengar till bl.a. Islamiska staten och Jahbat al-Nusra (en syrisk gren av al-Qaida) via två namngivna personer. En man som var ansvarig för och tillhandahöll meddelandena har dömts för brott mot den s.k. rekryteringslagen. Straffet har bestämts till fängelse sex månader.

Share Öppna i ny flik

Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med mycket stort antal inblandade

2019-11-13

 Idag den 13 november 2019 har åtal i målet inkommit till tingsrätten. Åtalet omfattar totalt 93 åtalspunkter. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 9 december 2019 i enlighet med tingsrättens tidigare planering. Tingsrätten kommer att löpande lägga ut mer information om målet på denna sida. Stämningsansökan beställs via tingsrätten genom att mejla till blekinge.tingsratt@dom.se Förundersökningen tillhandahålls av polisen i Karlskrona och finns att hämtas på CD-skiva i receptione...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för givande av muta

2019-11-13

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mutbrott. Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och dömer två män för givande av muta till villkorlig dom och dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper fängelsestraffet för kvinna som dödat sin man

2019-11-13

 En kvinna i 70-årsåldern dömdes av Uddevalla tingsrätt för dråp till fängelse i två år. Hovrätten för Västra Sverige dömer också kvinnan för dråp, men skärper fängelsestraffet. Hon döms till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bilbränderna i Västra Frölunda är nu avslutad

2019-11-12

 Huvudförhandlingen i målet och dess sambandsmål avslutades den 11 november 2019. Dom kommer att meddelas den 2 december 2019 kl. 11.00.