Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Elleverantör ansågs ha strikt ansvar för skada vid brand hos mottagare av el från leverantörens anläggning

2020-10-23

 En fastighet i Tranås med verkstadsbyggnader började brinna sedan el med för hög spänning hade överförts till fastighetens starkströmsanläggning. Frågan i målet var om en elleverantör kan bli ansvarig för skador som uppkommit efter det att skadlig el passerat anslutningspunkten till mottagarens starkströmsanläggning.

Share Öppna i ny flik

Dom i ett mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn

2020-10-23

 Göta hovrätt fastställer i huvudsak Skaraborgs tingsrätts dom mot en man och en kvinna från Vara kommun i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn.

Share Öppna i ny flik

Ingen kisspaus på tåget för Pågatågspersonalen

2020-10-23

 Arriva AB är skyldiga att se till att personalen på Pågatågen inte behöver arbeta längre än högst 2,5 timmar innan de får en paus för att gå på personaltoalett. Det konstaterade Förvaltningsrätten i Malmö idag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Uddevalla

2020-10-23

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för mord och brott mot griftefrid mot sin 17-åriga sambo i Uddevalla. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i skuldfrågan men bestämmer påföljden till ett tidsbestämt fängelsestraff om 18 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-22

 Fråga om klagandens ekonomiska engagemang i Sverige, tillsammans med andra anknytningsfaktorer, medför att han har väsentlig anknytning hit. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar även i hovrätten i Falcon Funds del 1

2020-10-22

 Svea hovrätt har idag dömt två män för ekonomisk brottslighet med anknytning till en premiepensionsfond. En av dem döms för medhjälp till trolöshet mot huvudman som bedöms som grov, grovt bedrägeri och grovt givande av muta till fängelse sex år och nio månader. Den andre för trolöshet mot huvudman som bedöms som grov, grovt bedrägeri och grovt tagande av muta till fängelse fem år och sex månader. En tredje man döms även i hovrätten för grovt penningtvättsbrott.

Share Öppna i ny flik

Inget bygglov för ett telekommunikationstorn på naturmark

2020-10-22

 Ett företag som ansökt om bygglov för att uppföra ett 36 meter högt telekommunikationstorn på naturmark har fått avslag på sin ansökan. Enligt Högsta domstolen strider åtgärden mot detaljplanen och kommunen har angett beaktansvärda och legitima skäl för att motsätta sig bygglov.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Winefinder vid vite att marknadsföra alkoholdrycker för försäljning och hemleverans till svenska konsumenter

2020-10-22

 Winefinder ApS är ett danskt bolag som i sin helhet ägs av det svenska bolaget Winefinder AB. På webbplatsen winefinder.se bedrivs e-handel med framför allt vin till svenska konsumenter. Förutom e-handeln marknadsförs verksamheten på Instagram, Facebook, Twitter och samarbete har förekommit med två livsmedelshandlare.

Share Öppna i ny flik

En av de dömda för morden i Malexander får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-10-22

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå en ansökan om omvandling av ett livstidsstraff till fängelse på viss tid

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för arbetsresor

2020-10-21

 

Fråga om under vilka förutsättningar en försäkrad har rätt till ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. (Mål nr 4288-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1830-19)