Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-10

 I veckans blogginlägg berättar Johannes Lindblad Gullberg om arbetet som domstolshandläggare.

Share Öppna i ny flik

Jaktbrott

2020-11-10

 Tingsrätten har beslutat att inte avvisa åklagarens bevisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2020-11-10

 Kammarrätten har idag meddelat dom i ett mål rörande inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-10

 Fråga om en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse ska utdelningsbeskattas på grund av att aktiegåvan är ett led i ett förutbestämt förfarande som innefattar att aktier ska lösas in eller att det bolag som har gett ut dem ska likvideras sedan gåvan fullbordats.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten inhiberar villkor om Huawei

2020-11-09

 Förvaltningsrätten har i dag fattat ett beslut som innebär att vissa delar av PTS beslut inför kommande 5G-auktion tills vidare inte ska gälla. Förvaltningsrätten har bl.a. uttalat att beslutet påverkar Huaweis rättigheter på ett sådant sätt att bolaget har rätt att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten uttalar vidare att beslutet i de delar som berör Huawei tills vidare inte ska gälla (inhibition) eftersom utgången i målet för närvarande får anses oviss.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg

2020-11-09

 

Två bolag som ingår i en koncern har sålt mark till respektive ingått avtal om byggherre- och entreprenadtjänster med bostadsrättsföreningar. Fråga om den metod som Skatteverket har använt för att beräkna beskattningsunderlaget för tjänsterna kan anses visa att ersättningen för dessa är lägre än marknadsvärdet. (Mål nr 2058-20 och 2059-20, Kammarrätten i Sockholms mål nr 2256-18 och 2257-18).

Share Öppna i ny flik

Ny Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-09

 Hovrätten entledigade i förra veckan en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg.

Share Öppna i ny flik

Domar från Kammarrätten i Stockholm

2020-11-09

 Kammarrätten har i en dom i dag befriat en skattskyldig från kostnadsränta eftersom räntan har beräknats på ett belopp som redan har dragits av som kupongskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-06

 Fråga om sekretess för uppgifter om säkerhets- eller bevakningsåtgärder föreligger.

Share Öppna i ny flik

Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-06

 Hovrätten har efter överklagande av Justitiekanslern beslutat att entlediga en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg. Huvudförhandling i målet pågår för närvarande i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.