Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inhibition i mål om elektronisk kommunikation

2021-01-15

 Överklagande från Huawei avvisat

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-15

 Ett beslut om avslag på begäran att återfå ett pass som omhändertagits av Migrationsverket ska överklagas till förvaltningsrätt och inte till migrationsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2021-01-15

 Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål angående grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2021-01-15

 Tingsrätten har idag kl. 11.00 meddelat dom i målet mot tre tilltalade rörande bränder i Södra Ryd inom Skövde kommun.

Share Öppna i ny flik

Tiden från brott till avgörande ska nu kortas över hela landet

2021-01-14

 Snabbare lagföring är en försöksverksamhet som minskat tiden från polisingripande till avgörande för vissa brott. Utvärderingen av försöksverksamhetens första skede visade att tiden från brott till dom mer än halverats. Inom försöksverksamheten samarbetar flera myndigheter. Nu har den byggts ut över landet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-14

 Regeringen har den 14 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Fängelse på livstid för mordet i Agnäs

2021-01-14

 Tingsrätten dömde idag den 44-årige man som åtalats för bl.a. mord i Agnäs i augusti 2020 till fängelse på livstid. Han ska också betala skadestånd till den avlidnes nära anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-13

 I årets första inlägg skriver den administrativa fiskalen Helena Lindahl om ungdomsövervakning som är en ny påföljd för unga lagöverträdare. När kan domstolen döma till ungdomsövervakning och vad innebär påföljden är några av de frågor som Helena besvarar.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring minskar tiden från brott till avgörande

2021-01-12

 Satsningen på en snabbare lagföring har konstaterats minska tiden mellan brott och avgörande. Nu har försöksverksamheten byggts ut, till bland annat Luleå tingsrätt. - En snabbare lagföringsprocess är bra såväl för den som är tilltalad som för eventuellt brottsoffer för att man slipper vänta flera månader på sin dag i tingsrätten, huvudförhandling hålls normalt mellan 2-6 veckor från polisingripandet. Vinsten är därmed även en snabb reaktion från samhället samt att hela rättskedjan sparar pengar och resurser säger Maine Jäderberg, kanslienhetschef vid Luleå tingsrätt. ...

Share Öppna i ny flik

Ett framgångsrikt år för försöksprojektet snabbare lagföring

2021-01-12

 Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Nu tar ett mål som avgörs inom ramen för snabbare lagföring i genomsnitt drygt två veckor att avgöra vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten är med i projektet sedan januari 2020 och försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.