Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom för bl.a. våldtäkt mot barn

2019-02-28

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som inleddes vid Vänersborgs tingsrätt, avseende åtal och skadeståndstalan mot en man för en rad påstådda sexualbrott mot barn.

Share Öppna i ny flik

Design i fokus när domstolsaktörer samlas i Helsingborg

2019-02-28

 Helsingborgs tingsrätt vill använda design och teknik för att göra domstolar mer användarvänliga i framtiden. Den 6–8 mars arrangerar tingsrätten LegalTech+Design @HelsingborgsTR, en konferens och workshop med syfte att hitta nya sätt att utveckla framtidens domstolar.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten bedömer de s.k. bildragningarna som misshandel

2019-02-28

 Malmö tingsrätt dömde den 2 mars 2018 två män för att de genom att hålla fast för dem okända personer tvingat dem med bilen när den körde i väg. Tingsrätten dömde dem för åtta fall av misshandel och ett försök till skyddstillsyn med samhällstjänst. Åklagaren överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle döma dem för grov misshandel till fängelse. Inte heller hovrätten anser att brotten är...

Share Öppna i ny flik

Tre män häktade misstänkta för inblandning i skottlossningen i centrala Jönköping

2019-02-27

 Tingsrätten har idag hållit häktningsförhandlingar mot fem män misstänkta för inblandning i skottlossningen i centra Jönköping natten mot den 24 februari 2019. Åklagaren beslutade på förmiddagen att häva anhållningsbeslutet beträffande en sjätte man varför en häktningsförhandling ställdes in

Share Öppna i ny flik

Inhibition av s.k. nöddispens för växtskyddsmedel

2019-02-27

 Mark- och miljödomstolen inhiberar Kemikalieinspektionens beslut om s.k. nöddispens för användande av ett förbjudet växtskyddsmedel inom sockerbetsodling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad ansökan om överprövning av upphandling

2019-02-27

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en upphandlande myndighet kan förlänga en avtalsspärr efter det att en underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen (2016:1145) om offentlig upphandling har skickats ut (Mål nr 6326-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2051-18).

Share Öppna i ny flik

Ökade resurser till domstolarna nödvändiga för ett effektivt rättsväsende

2019-02-27

 Domstolarna måste få ökade resurser för att ta hand om fler mål – annars får det stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, rättssäkerheten och den enskilda medborgaren. Det finns ett stort behov av att anställa fler domare på domstolarna, men om inte nya resurser tillförs väntar istället betydande besparingar i verksamheten. Följden blir att målen läggs på hög och att handläggningstider...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-02-27

 Fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om bygglov för fastighet som ligger i anslutning till Pagla övningsfält i Bodens kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandlingar i mål om skottlossning i centrala Jönköping

2019-02-27

 Tingsrätten har mottagit sex häktningsframställningar gällande försök till mord i Jönköping natten mot den 24 februari 2019

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot läkare åtalad för försäljning av narkotika

2019-02-27

 Stockholms tingsrätt har i dag dömt en läkare till fängelse för omfattande försäljning av narkotikaklassade tabletter. En läkare har rätt att förskriva sådana tabletter men i detta fall har förskrivningarna inte varit medicinskt motiverade och har skett i en sådan omfattning och dessutom mot så hög ersättning att tingsrätten har bedömt hanteringen som grovt narkotikabrott.