Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-03-14

 Vi har flera gånger här på bloggen berättat om projektet med snabbare lagföring som Södertörns tingsrätt deltagit i. Sedan årsskiftet är denna handläggningsform inte längre ett projekt utan något som alla domstolar kan och ska använda sig av. I veckans inlägg berättar domaren Fredrik Nydén om några av de lagändringar som har införts med anledning av att alla domstolar nu ska arbeta med snabbare lagföring.

Share Öppna i ny flik

Staten ska ersätta Nordkalk för utebliven kalktäkt på Gotland

2023-03-14

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dom idag beslutat att staten ska betala 625 miljoner kr till Nordkalk. Bakgrunden är den mångåriga processen om tillstånd till en kalkstenstäkt i Ojnareskogen på norra Gotland och regeringens beslut i augusti 2015 att göra täktområdet till ett s.k. Natura 2000-område.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skolskjuts enligt skollagen

2023-03-14

 Fråga om vårdnadshavarens tillsynsansvar vid prövningen av rätt till skolskjuts på grund av trafikförhållanden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-03-14

 Fråga om en arbetslöshetskassa har haft skäl att besluta om avstängning från rätt till ersättning med hänvisning till att den enskilde på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete (Mål nr 530-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3231-20).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt inleder huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. den 20 mars 2023

2023-03-14

 Stockholms tingsrätt dömde den 19 januari två bröder för grovt spioneri och den ena av bröderna även för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern dömdes till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader. Både de tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. De tilltalade vill bli frikända medan åklagaren vill att den yngre brodern ska dömas till ett längre fängelsestraff. Hovrättens huvudförhandling i målet inleds den 20 mars och beräknas pågå till den 18 april.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-03-13

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 1579-23,

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-03-13

 Migrationsöverdomstolen återförvisar mål på grund av otillräcklig utredning innan permanent uppehållstillstånd beviljas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om åtal för mord på Långströmsgatan i Göteborg 2022

2023-03-10

 Åklagaren har väckt åtal mot sammantaget fem personer, bl.a. två personer för mord och försök till mord m.m. och mot ytterligare två personer för grovt skyddande av brottsling m.m. Huvudförhandlingen inleds den 15 mars 2023 kl. 08.45.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för sexuella ofredanden

2023-03-10

 Vid tingsrättens samlade bedömning har åklagaren kunnat presentera bevis att en av de båda männen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i två fall och att den andre mannen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande i ett fall.

Share Öppna i ny flik

17-åring döms för mord på gym i Stockholm

2023-03-10

 Tingsrätten har idag dömt en 17-åring för mord den 28 mars 2022 då en man sköts till döds på ett gym i Stockholm. 17-åringen frias från försök till mord på en annan man vid samma tillfälle. Tre män frias från medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.