Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet

2023-01-16

 Tingsrätten uppdaterar sina riktlinjer för det digitala förordnandesystemet. De nya riktlinjerna börjar gälla den 16 januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål om grovt spioneri m.m.

2023-01-16

 Dom i målet meddelas den 19 januari 2023 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2023-01-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål mot nio män gällande bland annat försök till mord, medhjälp till försök till mord och förberedelse till mord under perioden den 2 augusti till den 30 november 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt skjuts upp

2023-01-13

 Tingsrätten har idag beslutat, med ändring av vad som tidigare bestämts, att domen kommer att meddelas torsdagen den 26 januari 2023 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om föräldrapenning

2023-01-13

 I ett mål om rätten till föräldrapenning har Högsta förvaltningsdomstolen prövat en fråga om tillämpningen av en föreskrift om sjukpenninggrundande inkomst.

Share Öppna i ny flik

Tingsdag på Hässleholms tingsrätt

2023-01-13

 Hässleholms tingsrätt har i dag välkomnat verksamhetsåret 2023.

Share Öppna i ny flik

Statens servicecenter och Domstolsverket i samverkan för ökad service till medborgare

2023-01-13

 Under 2023 kommer parter och vittnen i en förhandling kunna delta på distans via videolänk från ett statligt servicekontor. Tjänsten kommer i ett första skede att finnas tillgänglig vid nio servicekontor i landet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2023-01-13

 Migrationsverket hade rätt att ändra ett gynnande beslut om bistånd till asylsökande när en grundläggande förutsättning för att utge biståndet inte länge förelåg.

Share Öppna i ny flik

Hogia AB likvideras inte

2023-01-12

 Uddevalla tingsrätt har meddelat dom i ett mål om likvidering av Hogia AB i Stenungsund. Ägare till en minoritet av aktierna hade begärt att bolaget skulle likvideras på grund av maktmissbruk från aktieägarmajoriteten. Tingsrätten avslår yrkandet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-01-12

 Åklagaren har väckt åtal mot fem personer för inblandning i mord på Länsmanstorget den 7 juli 2022. Huvudförhandlingen inleds den 20 januari 2023 och beräknas pågå i nio dagar.