Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-04-08

 Fråga om Riksdagsförvaltningens beslut fick överklagas och vilken domstol som var behörig att pröva den frågan.

Share Öppna i ny flik

Ändringsbudgeten: Höjt anslag lindring för pressade domstolar

2021-04-08

 Beskedet från regeringen att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor är en bra början på arbetet med att beta av mål som väntar. Nu behövs också en långsiktig höjning av anslaget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-04-07

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nummer UM 15232-20.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om aktivitetsersättning

2021-04-07

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat under vilka förutsättningar som en försäkrad har rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång när studierna bedrivs på deltid.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-04-07

 Fråga om uppgifter i en förvaltningsrätts dom kan hemlighållas med stöd av en annan sekretessbestämmelse än den förvaltningsrätten i domen beslutat ska vara fortsatt tillämplig. (Mål nr 6176-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2377-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och mordförsök i ett garage på Östermalm

2021-04-07

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om en skjutning i ett garage på Östermalm i mars 2020. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för bl.a. mord, försök till mord och grovt vapenbrott till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten tolkar villkor i epidemiavbrottsförsäkring

2021-04-07

 Tingsrätten har i målet prövat om Sturecompagniet har rätt till försäkringsersättning efter att ha stängt ned sin verksamhet på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter för att hindra spridningen av covid-19.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om etableringsersättning

2021-04-06

 Etableringsersättning; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 5557-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 482-20)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt

2021-04-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har tillämpat den EU-rättsliga principen om motverkande av rättsmissbruk i ett mål om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2021-04-06

 Aktivitetsstöd; fråga om det föreligger särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden. (Mål nr 6783-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3856-20)