Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två döms för sprängning av polishuset

2022-06-21

 Tingsrätten dömer två personer för att ha varit delaktiga i sprängningen av polishuset i Helsingborg i oktober 2017. En tredje person frikänns.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-20

 Örebro tingsrätt har avslutat huvudförhandlingen i målet. Dom kommer att meddelas den 27 juni 2022, klockan 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-20

 Dom i mål om rättsprövning .

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-20

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om anslutning av enskild väg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-06-17

 Domen i B 3622-21 är framflyttad från den 17 juni 2022 till den 23 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

Fråga om rättegångskostnader

2022-06-17

 

Frågan i målet har varit om en part genom vårdslöshet eller försummelse i rättegången i Patent- och marknadsdomstolen har orsakat rättegångskostnader för motparten och om parten därför är skyldig att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalken ersätta dessa kostnader.

Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen – bedömt att det i detta fall inte fanns förutsättningar att enligt 18 kap. 6 § rättegångsbalke...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-06-17

 Regeringen har den 16 juni 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-06-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i mål mot två före detta advokater

2022-06-17

 Huvudförhandlingsplanen i målet mot två före detta advokater har ändrats. I samband med åtalspunkt 3 kommer även stämningsansökan i mål B 4973-22 avseende brottsmisstanke om brott mot yppandeförbud att behandlas. Ändringarna berör framför allt förhandlingsdag fyra den 21 juni 2022.