Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Reviderad huvudförhandlingsplan i tingsrättens mål med bevisning från Encrochat

2021-11-03

 Planen följer i stort den tidigare publicerade planen. Justering har gjorts beträffande den 11 och 22 november samt den 11 och 12 januari.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen i Hällbymålet påbörjas den 4 november 2021

2021-11-02

 Åklagaren har väckt åtal avseende människorov m.m. med anledning av händelser på Hällbyanstalten i juli 2021. Huvudförhandling i målet kommer att äga rum i Stockholms tingsrätts säkerhetssal (på Bergsgatan 50) och Attunda tingsrätts säkerhetssalar (ingång via Tingsvägen 11).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tull

2021-11-02

 Fråga om mervärdesskatt vid import ska tas ut när varor har förts in till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan att deklareras i något av länderna och denna bristande efterlevnad av tullagstiftningen upptäcks här. Även fråga om Tullverket varit rätt myndighet att besluta om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-11-02

 Veckans blogginlägg handlar om den utbildning domstolen erbjuder nämndemän medan de tjänstgör hos oss.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-11-01

 

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut Ju2021/02620 gällande rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för butiksrån i Akalla

2021-11-01

 Solna tingsrätt dömer tre män för att ha rånat en butik i Akalla på varor för drygt 5 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Rättegång efter påstådda händelser i samband med Black lives matter demonstrationen i Göteborg inleds måndagen den 8 november 2021

2021-10-29

 Åklagaren har väckt åtal mot 36 personer som påstås ha varit inblandade på olika sätt i våldsamheter i samband med demonstrationen. Sabotage mot blåljusverksamhet, våldsamt upplopp, skadegörelse och våld mot tjänsteman är några av brottsrubriceringarna som ingår i åtalen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2021-10-29

 Återställande av försutten tid.

Share Öppna i ny flik

En föreningsstämma kunde inte besluta om förtida upphörande av särskild granskning

2021-10-29

 Vid en föreningsstämma i en bostadsrättsförening biträdde mer än en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar ett förslag om särskild granskning. Bolagsverket utsåg därefter en särskild granskare. Vid en föreningsstämma ett par år senare beslutade de röstberättigade medlemmarna enhälligt att avsluta den särskilda granskningen. Det uppstod oenighet om ett sådant beslut kunde fattas på stämman eller om det skulle upphävas.

Share Öppna i ny flik

Planer på järnvägsbygge gav inte rätt till ersättning för flyttkostnader

2021-10-29

 Två makar som ägde en fastighet invid den planerade järnvägen Järna – Linköping begärde att Trafikverket skulle lösa in deras fastighet. Trafikverket löste in fastigheten. Senare uppstod tvist om huruvida makarna hade rätt till ersättning av Trafikverket för sina flyttkostnader och sin kostnad för lagfart vid köp av ersättningsfastighet.