Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper fängelsestraffet för kvinna som dödat sin man

2019-11-13

 En kvinna i 70-årsåldern dömdes av Uddevalla tingsrätt för dråp till fängelse i två år. Hovrätten för Västra Sverige dömer också kvinnan för dråp, men skärper fängelsestraffet. Hon döms till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bilbränderna i Västra Frölunda är nu avslutad

2019-11-12

 Huvudförhandlingen i målet och dess sambandsmål avslutades den 11 november 2019. Dom kommer att meddelas den 2 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-11-12

 Ett aktiebolag avser att mot var och en av bolagets verksamhetsgrenar emittera en serie preferensaktier. Aktier i respektive serie kommer att förvärvas av de som arbetar i verksamhetsgrenen och utdelningen på aktierna bestämmas utifrån resultatet i den. Högsta förvaltningsdomstolen anser att utdelningen utgör ersättning för en arbetsprestation som ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt för skjutningen vid nattklubben Harrys i Jönköping

2019-11-12

 Tingsrätten har mottagit stämningsansökan i målet där tre personer suttit häktade misstänka för bland annat försök till mord.

Share Öppna i ny flik

En man döms för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp

2019-11-12

 Örebro tingsrätt har idag dömt en man som stått åtalad för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp med anledning av två artiklar som publicerats på hemsidan www.nordfront.se under 2018 och 2019.

Share Öppna i ny flik

Oenig kammarrätt återkallar taxiförarlegitimation efter misshandel mot minderårig

2019-11-12

 Transportstyrelsen återkallade en taxiförares legitimation efter att denne dömts för misshandel av en minderårig passagerare som betett sig stökigt under färd. Förvaltningsrätten ändrade Transportstyrelsens beslut och ansåg att det var tillräckligt ingripande att meddela varning. Kammarrätten gör en annan bedömning och anser att taxiförarlegitimationen ska återkallas. En ledamot är skiljaktig och anser att varning är en tillräckligt ingripande åtgärd.

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2019-11-12

 Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licens för spelverksamhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i förvaltningsrätten: Student får fortsätta studera

2019-11-12

 Lunds universitet har överklagat ett beslut från Högskolans avskiljandenämnd som gäller om en student kan avskiljas från sin pågående läkarutbildning efter att av ha dömts till två års fängelse för våldtäkt. Förvaltningsrätten bedömer inte att den studerande utgör en påtaglig risk för andra i sin utbildningsmiljö, vilket enligt lagen är en nödvändig förutsättning.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt förtal

2019-11-12

 Den 21 och 25 november 2019 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett i massmedia uppmärksammat mål där en kvinna står åtalad för grovt förtal genom att ha pekat ut en man som våldtäktsman på sociala medier under 2017 och 2018.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2019-11-11

 Fråga om vilket underlag från hälso- och sjukvården som krävs i ett ärende om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att en sjukvårdsåtgärd ska kunna bedömas som egenvård (Mål nr 3763-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 503-19).