Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ingen rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen för skada under en friskvårdstimme

2019-03-05

 Kammarrätten har prövat om en skada som uppstått under en friskvårdsaktivitet på arbetstid är en arbetsskada.

Share Öppna i ny flik

Terroriståtalet i Solna tingsrätt: beslut i häktningsfrågan och information om pressmöte m.m.

2019-03-05

 I dag har tingsrätten beslutat att häva häktningsbeslutet för en 39-årig man och en 31-årig man som är åtalade för förberedelse till terroristbrott. En 46-årig man, som är åtalad för samma brott, är fortfarande häktad. Som tidigare meddelats kommer domen mot de totalt sex åtalade i målet att meddelas fredagen den 8 mars kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Skogsröjning i kjol godtas inte

2019-03-05

     En person blev anvisad och tackade ja till en praktikplats hos Skogsstyrelsen. som en del i jobb- och utvecklingsgarantin. I arbetet ingick att använda motorsåg och röjsåg längs bl.a. vandringsleder och järnvägar. Av religiösa skäl vägrade praktikanten att arbeta utan kjol och vägrade därför att använda de skyddsbyxor som ingår. Arbetsförmedlingen beslutade då att återkalla hennes anvisning...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2019-03-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom tagit ställning till frågor om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i målet om mord och brott mot griftefriden

2019-03-04

 Haparanda tingsrätt kommer onsdagen den 13 mars 2019 påbörja huvudförhandlingen i målet där en rysk medborgare är åtalad för mord och brott mot griftefriden någon gång mellan den 23-24 oktober 2018 i Kalix.

Share Öppna i ny flik

Myndighetschefer i möte om häktessituationen

2019-03-01

 Sju myndigheter träffades fredagen den 1 mars för att diskutera det ansträngda läget på Sveriges häkten.

Share Öppna i ny flik

Dödsskjutningen i Rättvik bedöms som grovt vållande till annans död

2019-03-01

 Den man som i sin egen bostad sköt ihjäl den person som trängde sig in i bostaden och agerade hotfullt döms för grovt vållande till annans död till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska betala skadestånd till den dödes moder och broder med vardera 30 000 kr för sveda och värk.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-01

 Fråga om en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen utgör en allmän handling hos myndigheten (Mål nr 6656-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1757-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-03-01

 Fråga om hur prövningen av rätten till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göras efter införandet av det i lag reglerade nationella vårdvalet (jfr HFD 2017 ref. 63) (Mål nr 5928-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7892-17).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

2019-03-01

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål nr B 2824-19, som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige