Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång

2020-09-17

 Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring

2020-09-17

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bevissäkring avseende handlingar som är lagrade i en molntjänst (Mål nt 655-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3089-19).

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2020-09-17

 Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Casinomålet

2020-09-16

 Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds

2020-09-16

 Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till jul. Förhandlingen hålls i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-16

 En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Nytt på domarbloggen!

2020-09-15

 På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-09-15

 Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Share Öppna i ny flik

Två män döms för dödsskjutningen i Råcksta

2020-09-15

 Svea hovrätt har i dag dömt två män för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i augusti 2019 i Råcksta. En av männen döms även för medhjälp till försök till mord i Nacka i september 2019. Straffet bestäms till 16 års fängelse för den man som döms för båda händelserna och till 12 års fängelse för den andre mannen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2020-09-14

 Dom i mål om ekonomiskt bistånd