Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en man för innehav av kniv på allmän plats

2023-10-23

 Det var i samband med en förhandling i Jönköpings tingsrätt om hets mot folkgrupp i september månad som den nu åtalade mannen hade med sig en kniv. Kniven upptäcktes när mannen passerade tingsrättens säkerhetskontroll.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-10-23

 Tidsgräns för förvar bedöms inte ha överskridits efter preskriberat utvisningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Tillståndet för en gruppbostad ska återkallas omedelbart

2023-10-23

 IVO:s beslut att återkalla tillståndet för verksamheten vid Klastorpsvägen ska gälla omedelbart. Skälen för detta väger tyngre än tillståndshavarens och boendes intressen av att verksamheten tillfälligt drivs vidare.

Share Öppna i ny flik

Två personer häktade för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2023-10-20

 Tingsrätten har i dag häktat två personer misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift i Storstockholmsområdet under 2023.

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammat mål där fråga hänskjutits från Nacka tingsrätt

2023-10-20

 I ett uppmärksammat mål, där det har väckts en grupptalan mot staten om klimatet (det s.k. Auroramålet), har Nacka tingsrätt i dag beslutat att hänskjuta en viss fråga till prövning av Högsta domstolen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-10-20

 Regeringen har den 19 oktober utnämnt

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten hänskjuter fråga till Högsta domstolen i uppmärksammat klimatmål

2023-10-20

 I ett uppmärksammat mål om åtgärder för att nå klimatmål har tingsrätten i dag hänskjutit en fråga till Högsta domstolen. Tingsrätten har bett om vägledning i frågan om talan kan och ska prövas i domstol över huvud taget.

Share Öppna i ny flik

Pressträff när domen i Vetlandamålet meddelas

2023-10-20

 Dom i Vetlandamålet kommer att meddelas den 25 oktober 2023 kl. 13.00. Strax därefter, kl.13.10, kommer juristdomarna i rätten att hålla pressträff och redogöra för huvuddragen i domen. Pressträffen hålls i hovrättens lokaler, sal 2.

Share Öppna i ny flik

Häktning för anstiftan av mord m.m.

2023-10-17

 Tingsrätten har idag häktat två personer. Den ena person är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för anstiftan av mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge. Den andra personen är på sannolika skäl misstänkt för bl.a. medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i två fall den 12 oktober 2023 i Västberga samt för medhjälp till mord i två fall den 13 oktober 2023 i Tullinge.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-17

 Som ett led i tingsrättens arbete med förtroendefrågor är det nu på nytt dags för brukarundersökningar i november. Det är medarbetarna på domstolen som genomför brukarundersökningarna och resultatet av undersökningarna leder ofta till en rad förbättringsåtgärder när det gäller vårt bemötande av de människor som kommer till domstolen. I veckans inlägg kan du läsa om förberedelserna inför en brukarundersökning, genomförandet och hur vi så småningom kommer att arbeta vidare med resultatet av vår brukarundersökning.