Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom om ny detaljplan för Gröna Lund

2022-06-30

 Mark- och miljööverdomstolen har idag fastställt ny detaljplan för utbyggnad av Gröna Lund i Stockholm

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt inför ett digitalt förordnandesystem

2022-06-29

 Från och med den 1 september 2022 tillämpar Södertörns tingsrätt ett digitalt förordnandesystem för att förordna offentliga biträden i fria mål och ärenden.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-29

 Åklagaren har väckt åtal mot tre personer för grovt sabotage mot blåljusverksamhet under påskhelgen.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om mord och brott mot griftefrid m.m. hösten 2021 är avslutad

2022-06-29

 Rättegången i målet om mord och brott mot griftefrid m.m. under hösten 2021 avslutades den 28 juni 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-06-29

 Fråga om ett konkursbo kan anses ha omsatt egendom som omfattats av ett avtal om lösöreköp och som utgjort säkerhet för en av konkursgäldenärens skulder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om kupongskatt m.m.

2022-06-29

 Fråga om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital i EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till ett offentligt pensionsinstitut etablerat i Finland (Mål nr 6973-6977-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1780-1784-20, Mål nr 664-669-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1770-1775-20, Mål nr 7550-7558-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1793-1801-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-06-29

 Fråga om varor som, efter godkännande av arbetsgivaren, köps in av en anställd för att användas vid arbete i hemmet kan anses levererade till arbetsgivaren om denne betalar ut ersättning för inköpen till arbetstagaren. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-06-29

 Rätt att ta del av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-28

 Förhandsbesked om inkomstskatt