Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En bank har ansetts ha bättre rätt till två husbilar som banken sålt med återtagandeförbehåll

2019-03-21

 Högsta domstolen har avgjort en tvist rörande giltigheten av ett återtagandeförbehåll som en bank hade ställt upp i samband med försäljning av två husbilar. Huvudfrågan var om banken hade lämnat ett uttryckligt eller underförstått medgivande till köparen att förfoga över bilarna, t.ex. genom vidareförsäljning, och om förbehållet därför sakrättsligt inte längre skulle gälla.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgift för överträdelse av arbetsmiljöföreskrifter

2019-03-21

 En arbetsgivare har ett mycket långtgående ansvar för arbetsmiljön. En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck och den arbetsgivare som i strid med detta krav låter en arbetstagare köra truck ska betala en sanktionsavgift.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-03-21

 Regeringen har den 21 mars:

Share Öppna i ny flik

En man har dömts till 18 års fängelse för mordet av sin hustru

2019-03-21

 I slutet av juli i fjol påträffades en kvinna svårt misshandlad till döds i en lägenhet i Göteborg. Hennes make greps på platsen. Tingsrätten har dömt mannen för mord och har bestämt straffet till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-03-20

 Fråga om obegränsad skattskyldighet i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit när en fysisk person varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Huskvarnamålet

2019-03-20

 Dom i det s.k. Huskvarnamålet kommer att meddelas fredagen den 5 april 2019 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning enligt skollagen

2019-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. Är det fråga om en enstaka händelse krävs att det klandervärda agerandet är av allvarligt slag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer två män för mord till fängelse på livstid

2019-03-20

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på HA-gården i Karlstad den 28 november 2017. Hovrätten dömer de båda männen för mord till fängelse på livstid.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen avslår klandertalan mot en skiljedom om ett gruvprojekt i Turkmenistan

2019-03-20

 Ett vitryskt och ett turkiskt bolag hade en skiljetvist i Stockholm om ett gruvprojekt i Turkmenistan. Det vitryska bolaget klandrade skiljedomen och hävdade att skiljenämnden begått flera fel, bl.a. att skiljenämnden dömt över ett yrkande som inte omfattades av skiljeavtalet och att skiljenämnden begått ett handläggningsfel i en räntefråga. Hovrätten upphävde skiljedomen i dessa delar men avsl...

Share Öppna i ny flik

Aktuella referat från HFD

2019-03-20

 Årets fyra första referat