Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen bestämmer straff för förberedelse till mord

2020-09-23

 Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid förberedelse till mord. Målet gäller en person med ledande ställning inom ett kriminellt nätverk i Göteborg. Enligt Högsta domstolen är straffvärdet för förberedelsen i detta fall fem år och sex månader.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-09-22

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Sofie Nilsson om förundersökningen och åklagarens och domarens olika roller.

Share Öppna i ny flik

Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved

2020-09-22

 Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2020-09-22

 Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom i mål angående mord i två fall 2004

2020-09-21

 

Tingsrätten har den 21 september 2020 slutfört huvudförhandlingen i det mål där åklagaren har åtalat en man för två fall av mord 2004. Tingsrätten har efter förhandlingen beslutat att dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli den 1 oktober 2020 kl. 11.00. I avvaktan på detta ska den åtalade stanna kvar i häkte.

Share Öppna i ny flik

Budget: Välkommen ökning av migrationsanslaget – men mer krävs till Sveriges Domstolar

2020-09-21

 Det ökade anslaget till migrationsdomstolarna och det oförändrade anslaget till Sveriges Domstolar, som presenterades i regeringens förslag till budgetproposition idag, innebär att domstolarna klarar sitt uppdrag kommande året. På sikt krävs ändå ökade anslag för att klara ökande måltillströmning, enligt Domstolsverkets bedömning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-09-21

 

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020-07-01, dnr 2020/260-54.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om brott mot upphovsrättslagen

2020-09-21

 Åklagaren väckte den 17 juli 2020 åtal mot en person för upphovsrättsintrång i verket En svensk tiger. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 24 september 2020 med reservation för en extrahalvdag den 1 oktober 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i ett mål om korruptionsbrott rörande Statens fastighetsverk kommer att inledas måndagen den 28 september 2020

2020-09-21

 Åklagaren väckte i januari 2020 åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.