Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-02-05

 Beslut har tagits om att slutanförandena i målet kommer att hållas bakom stängda dörrar.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten visar sina nya lokaler

2020-02-05

 Efter tre års byggarbete står nu Helsingborgs tingsrätt färdig. På lördag den 8 februari klockan 10–15 bjuds allmänheten in på ett öppet hus.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag frikänt föräldrarna till en 1,5-åring från att genom otillräcklig kosthållning ha orsakat att barnet inte kommit ur ett påstått svälttillstånd.

2020-02-05

 Två föräldrar har tidigare dömts av Nacka tingsrätt för att tillsammans ha medverkat till att deras barn inte kommit ur ett svälttillstånd. De dömdes då också för att senare ha skiljt barnet, som var omhändertaget av socialtjänsten enligt lagen om vård av unga, från den som vårdade barnet enligt den lagstiftningen. Hovrätten frikänner dem nu helt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grov kvinnofridskränkning m.m

2020-02-05

 Tingsrätten har idag meddelat dom i målet angående grov kvinnofridskränkning och våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Förening får inte projektstöd till paintballbana för tävlingsbruk

2020-02-04

 Kammarrätten har bedömt att en förening inte har bevisat att den har betalat de utgifter som man sökt ersättning för och därmed inte uppfyller villkoren för att få projektstöd från Jordbruksverket.

Share Öppna i ny flik

20-årig man döms för mord och en 48-årig man döms för anstiftan till mord

2020-02-04

 Uppsala tingsrätt har i det s.k. ”Forsbymålet” idag dömt en 20-årig man för mord och en 48-årig man för anstiftan till mord. En 47-årig man döms för bl.a. skyddande av brottsling, grovt brott och en 15-årig kvinna döms för skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Karolinska Institutet ska betala 3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2020-02-04

 Karolinska Institutet ingick i augusti 2018 ett avtal om köp av molekylärbiologiska produkter utan att annonsera upphandlingen. Förvaltningsrätten anser att det inte funnits förutsättningar att frångå huvudregeln att upphandlingar ska annonseras. Karolinska Institutet ska därför betala en upphandlingsskadeavgift om 3 miljoner kr.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mordförsök på köpcenter

2020-02-04

 Tingsrätten har idag dömt en 24-årig man som arbetade på en restaurang på köpcentret Emporia i Malmö för mordförsök den 31 augusti 2019 på en kvinna som arbetade på en annan restaurang där.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten utdömer långa straff i mål rörande omfattande s.k. kreditbedrägerier

2020-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt en man, f.d. advokat, för bl.a. 78 fall av grovt bedrägeri, grovt svindleri, elva fall av grovt skattebrott och 22 fall av grovt bokföringsbrott till sju års fängelse. Han åläggs också näringsförbud i tio år

Share Öppna i ny flik

Protokollet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-01-31

 Fredagen den 24 januari 2020 höll tingsrätten borgenärssammanträde i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Protokollet från sammanträdet har nu expedierats och även skickats för översättning till engelska. Den engelska översättningen kommer att finnas tillgänglig hos tingsrätten när den är färdig.