Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Yrkande om informationsföreläggande och edition i mål om upphovsrättsintrång avslås

2020-10-08

 

I ett pågående tvistemål gällande upphovsrättsintrång framställde käranden yrkanden om informationsföreläggande och edition. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandena och förelade svarandebolaget, ett bolag verksamt inom datorspelsutveckling, att ge käranden vissa handlingar och viss information. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att kärandens talan, trots omfattande processledning, inte är tillräckligt konkretiserad för att det ens ska gå att klarlägga vilka påst&a...

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för Sveriges Domstolar fortsätter öka

2020-10-08

 Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Enligt den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå som släpptes i dag, har 39 procent av befolkningen stort förtroende för domstolarna och även bemötandet har förbättrats.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en kvinna för bl.a. stämpling till mord på en advokat hösten 2018

2020-10-08

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan i våras har en kvinna varit häktad som misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018. Häktningsbeslutet kom senare även att omfatta misstankar om anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. Utöver kvinnan är tre män häktade misstänkta för delaktighet av olika slag.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot kvinnan för stämpling till mord och förberedelse till mord p&a...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-10-08

 Regeringen har den 8 oktober 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-07

 Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning). Även fråga om beskattning av utdelning och kapitalvinst hänförlig till bolaget och hur kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förhåller sig till unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-10-07

 Förslag till ändringar av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörens skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. Introducerandet av avtal till juridiska personer på Elpriskollen

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om lagen om tobak och liknande produkter

2020-10-07

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket underlag en kommun får kräva in från en sökande för att kunna pröva lämpligheten för tillstånd enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-10-06

 I veckans blogginlägg skriver chefsrådmannen Christoffer Démery om bevisbörda och beviskrav i dispositiva tvistemål.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det uppmärksammade målet om grovt koppleri i Stockholm – ändrad huvudförhandlingsplan

2020-10-06

 Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Ett avtal betecknat som både köpekontrakt och hyreskontrakt uppfyllde kraven för fastighetsköp

2020-10-06

 Två företag ingick ett avtal om försäljning av en fastighet i Lycksele där det fanns ett vandrarhem. Betalning skulle ske genom en handpenning om 1,4 miljoner kr och månatliga betalningar betecknade som hyra under en tid av närmare sju år. Köparen betalade handpenningen, men inte något i övrigt. Frågan i målet var om avtalet var ogiltigt som köp på grund av villkoret om betalningar av hyra under så lång tid.