Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bröder avförda från utredning i Kevin-fallet

2018-03-27

 De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen. Klockan 13 i dag berättar chefsåklagare Niclas Wargren om sitt beslut på en pressträff i Karlstad.

Share Öppna i ny flik

Även kammarrätten anser att förbudet mot tiggeri i Vellinge kommun är felaktigt

2018-03-27

 Kammarrätten anser att kommunen inte har visat att det med hänsyn till den allmänna ordningen är motiverat med ett förbud mot passivt tiggeri.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet mot den s.k. bluffläkaren

2018-03-27

 Göteborgs tingsrätt har i dag dömt den man som stått åtalad för ett stort antal fall av grova bedrägerier och bedrägeriförsök riktade mot äldre kvinnor. Den åtalade mannen döms för 27 fall av grovt bedrägeri och 45 fall av försök till grovt bedrägeri till fängelse 6 år och 11 månader.

Share Öppna i ny flik

Överklagande till HD om narkotikabrott

2018-03-27

 Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-03-26

 Fråga om förutsättningarna för att ett olycksfall vid färd till eller från arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet i den mening som avses i 39 kap. 3 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 201-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-16). 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i mål om utlämnande av uppgifter om abonnemang

2018-03-26

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i ett mål som gäller ett föreläggande som PTS riktat mot Bahnhof AB att på begäran av bl.a. Polisen lämna ut uppgifter om abonnemang.

Share Öppna i ny flik

Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört att rättigheter för förfluten tid gått förlorade

2018-03-23

 En hyresvärd i ett lokalhyresavtal underlät under lång tid – 15 år – att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. Först när avtalet hade hävts krävdes omsättningshyra, dels retroaktivt för tio år, dels för sista avtalsåret.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om mord i Limmared

2018-03-23

 Hovrätten har i dag meddelat dom i mål som gäller bland annat mord i Limmared i augusti 2017. Hovrätten skärper straffet för den morddömde.

Share Öppna i ny flik

Cristian Alexander Soriano Figueroa döms för moskébranden i Örebro

2018-03-23

 Örebro tingsrätt har i dag dömt Cristian Alexander Soriano Figueroa som stått åtalad för att ha anlagt en brand som orsakat stora skador på moskén i Vivalla i Örebro. Mannen åtalades även för att några dagar innan moskébranden ha hällt ut bensin i en spel- och tobaksbutik i Örebro. Den åtalade Cristian Alexander Soriano Figueroa döms för grov mordbrand och grovt olaga hot till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis medelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2018-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i mål som rör allokering av dotterbolagsaktier till ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige. Målen rör eftertaxering åren 2009-2012 och Skatteverket har i sitt beslut åberopat en OECD-rapport från 2008. Den fråga som föranlett prövningstillståndet är om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförand...