Vänersborgs tingsrätt meddelar dom i uppmärksammat bedrägerimål

2021-12-01

Den 39-årige mannen döms för att ha vilselett tre bröder om att en av brödernas bolag hade en stor skatteskuld som mannen skulle hjälpa till att reglera. För att betala skatteskulden har bröderna överfört ca 25 Mkr till mannen, innefattande två fastigheter som ägdes av två av bröderna. Någon verklig skatteskuld existerade emellertid inte. En del av medlen betalades till ett bolag som tingsrätten bedömer kontrollerades av 39-åringen. Han döms även för att ha avhänt bolaget dessa medel, varefter bolaget försattes i konkurs. 39-åringen har sålt fastigheterna vidare och några medel eller tillgångar har inte påträffats hos mannen. Ett åtal för grovt bedrägeri 2010 ogillas på grund av preskription, sedan åklagaren lagt ned åtalet. Även åtal mot 39-åringen avseende grova bokföringsbrott ogillas då tingsrätten inte anser att 39-åringens brottslighet kan anses ha varit begången i näringsverksamhet.

 

Även de tre bröderna döms för bokföringsbrott de begått i samband med att de fört över medel och tillgångar till 39-åringen. Den broder som ägde bolagen som påstods ha skatteskulden döms för grovt bokföringsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst. De andra två bröderna döms för bokföringsbrott, men meddelas så kallad påföljdseftergift med hänsyn till de speciella omständigheterna i målet. Däremot ogillas ett åtal för grovt näringspenningtvättsbrott mot en av brödernas son, vilken hjälpt sin far att överföra medel till 39-åringen.

 

Ytterligare två personer döms för brott.

En 58-årig man döms för grova penningtvättsbrott till ett års fängelse. Mannen hjälpte 39-åringen att, via 58-åringens eget bankkonto få ut ca 2 Mkr, i kontanter, postväxlar och guld. Ett åtal mot 58-åringen för grovt bedrägeri som denne ska ha begått tillsammans med 39-åringen 2010 ogillas på grund av preskription.

 

Slutligen döms en 62-årig man för grovt bokföringsbrott till sex månaders fängelse. 62-åringen var ensam styrelseledamot i det bolag som tingsrätten bedömer att 39-åringen kontrollerade och som, sedan det tömts på tillgångar, försattes i konkurs. Vid konkursen konstaterades att bolaget helt saknade bokföring. 62-åringen frikänns dock från ett åtal avseende grov oredlighet mot borgenärer då tingsrätten inte funnit bevisat att han mer än i mindre mån deltagit i att avhända bolaget egendom och då inte kände till risken för att bolaget var eller skulle komma på obestånd.