Uppdaterad information med anledning av Coronavirus

2020-03-16

Ett relativt stort antal medarbetare i hovrätten är för närvarande hemma på grund av förkylningssymtom och liknande. Det medför att hovrätten har en lägre bemanning än normalt och att vissa huvudförhandlingar den närmaste tiden kan komma att behöva ställas in. Huvudförhandling i mål som ska handläggas med förtur kommer dock att genomföras som planerat. I de fall det blir aktuellt att ställa in andra huvudförhandlingar kontaktar hovrätten parterna. Hovrätten vill påminna om att parterna kan lämna sitt samtycke till att ett mål avgörs utan huvudförhandling.

Det finns inga indikationer på att någon ytterligare medarbetare i hovrätten, utöver det fall som domstolen tidigare informerat om, skulle vara smittad av Coronavirus. Det har nu gått så lång tid att de som arbetat nära den drabbade medarbetaren och är symtomfria bedöms kunna återvända till domstolen.

I övrigt pågår verksamheten som vanligt och hovrätten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.