Två män döms för dödsskjutningen i Råcksta

2020-09-15

Den 28 augusti 2019 avlossades flera skott med automatvapen mot en lägenhet i Råcksta. En 18-årig kvinna träffades av flera skott och avled. Det var även nära att hennes make träffades av skotten. Den 8 september 2019 besköts en taxibil med automatvapen i Nacka. I taxibilen befann sig maken och två andra personer samt taxichauffören som träffades av en kula. Även en person som befann sig i en intilliggande lägenhet träffades av en kula. Skott gick även in i flera andra lägenheter i samma bostadshus.

Tingsrätten kom fram till att åklagarens bevisning inte var tillräcklig för att knyta de två åtalade till brottsplatsen i Råcksta eller att det på annat sätt var visat att de medverkat vid denna händelse och frikände dem. Hovrätten gör en annan bedömning och kommer fram till att det vid en sammanvägning av den utredning som åklagaren presenterat är ställt utom rimligt tvivel att männen har medverkat till mord och försök till mord genom att bl.a. skaffa fram flyktbil och ta befattning med vapen som använts.

När det gäller åtalet avseende händelsen i Nacka gör hovrätten i allt väsentligt samma bedömningar som tingsrätten. Det innebär att en av de åtalade männen, som nu även döms för händelsen i Råcksta, döms för medhjälp till försök till mord genom att ha varit på brottsplatsen, tagit befattning med vapen och skaffa fram flyktbil. Eftersom det inte är visat att mannen varit skytt frikänns han från åtalet avseende vållande till kroppsskada, grovt brott, och framkallande av fara för annan. För en annan åtalad man anser hovrätten, liksom tingsrätten, inte att bevisningen är tillräcklig och ogillar åtalet.

- Det är fråga om ett mål med indirekta bevis, s.k. indicier, säger rättens ordförande hovrättslagmannen Camilla Olsson. Hovrätten gör en samlad bedömning av bevisningen och väger också in att utredningen visar att det finns ett mycket starkt samband mellan händelserna i Råcksta och Nacka då samma automatvapen använts och samma person var måltavla vid båda tillfällena.

De dömda ska med anledning av händelsen i Råcksta betala skadestånd till maken och kvinnans efterlevande. När det gäller skadestånd på grund av händelsen i Nacka gör hovrätten i huvudsak samma bedömningar som tingsrätten, vilket innebär att den dömde mannen ska betala skadestånd till maken och medpassagerarna samt taxichauffören. Eftersom åtalet för vållande till kroppsskada, grovt brott, och framkallande av fara för annan ogillas lämnas skadeståndsanspråken från de boende i närheten av skjutningen i Nacka utan bifall.

Hovrätten har även dömt ytterligare en åtalad för försök till grovt vapenbrott och den man som frikänts för händelsen i Nacka för vapenbrott. Männen döms till fängelse i 2 år respektive 1 år och 4 månader.

Hovrätten är enig i sin bedömning.