Två döms för grov mordbrand i Ängelholm

2022-09-05

De båda männen bodde på HVB-hemmet och är 18 och 21 år gamla.

21-åringen har erkänt brottet och förklarar det med att han och 18-åringen var upprörda på personalen. Syftet var enligt honom att starta en liten brand som personalen eller brandkåren skulle kunna släcka snabbt. Det skulle vara en markering för att visa att de var missnöjda. Därför hade de hade varit noga med att tända eld just under en brandvarnare, enligt 21-åringen.

18-åringen nekar till att ha varit delaktig i brottet.

– Det har funnits ett par svåra frågor i målet. En är om de åtalade insåg att branden kunde bli så stor, säger Dan Töllborn, rådman.

Försvaret har också påpekat att när brandkåren kom så avbröt man strax släckningsarbetet då det fanns uppgifter om att människor fanns kvar i byggnaden. Man skickade därför in rökdykare och väntade med släckningsarbetet som återupptogs när det visade sig att byggnaden var tom.

– Det finns en övertygande bevisning att båda två har varit delaktiga i att starta branden och att de varit likgiltiga för vilka konsekvenser detta kunde få. Som den okontrollerade branden utvecklades innebar den en omfattande fara för liv och egendom. Därför döms de för grov mordbrand, säger Dan Töllborn.

Båda tilltalade har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. I 21-åringens fall visade undersökningen att han begått brottet under allvarlig psykisk störning och han ska därför dömas till sluten psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Undersökningen av 18-åringen utvisar att han inte begått brottet under inflytande av någon allvarlig psykisk störning och han döms därför till fängelse i sex år.

I målet förekommer även ett stort antal skadeståndsanspråk. Dessa kommer tingsrätten att hantera i separata tvistemålsrättegångar.