Två 18-åringar döms för skjutningen på Gamlegårdens köpcentrum i Kristianstad

2022-11-21

Den 3 augusti 2021 sköt två personer mot ett flertal människor utanför ett köpcentrum på Gamlegården i Kristianstad. De båda skyttarna satt på en motorcykel som kördes av en tredje person.

Tre unga män åtalades vid Kristianstads tingsrätt för bland annat mordförsök. Tingsrätten dömde i maj i år den äldste av dem och en av de yngre medan den yngste frikändes. Nu ändrar hovrätten domen så att den äldste frikänns helt men den yngste, som hunnit fylla 18 år, döms för bland annat mordförsök. Den 18-åring som dömdes i tingsrätten döms även i hovrätten.

Åklagaren har bevisat att de två yngre männen var de båda skyttarna. Bland annat har kläder som skyttarna använt och som syns på övervakningsbilder kunnat kopplas till dem.

Hovrätten anser liksom tingsrätten att en vuxen person skulle ha dömts till livstids fängelse. Eftersom gärningsmännen var under 18 år vid gärningen får de kortare straff. Den yngste av dem döms till sluten ungdomsvård i 3 år och 6 månader medan den äldre får samma straff som i tingsrätten, fängelse i 6 år och 11 månader.

Anledningen till att skyttarna får olika straff är skillnaden i ålder. Den yngste var 16 år och 10 månader gammal vid gärningen. Straffet för honom blir därför kortare än för den andra skytten, som var 17 år och 6 månader vid gärningen. Vid sluten ungdomsvård förekommer dessutom inte villkorlig frigivning. Därför dömer rätten ut en tredjedel mindre än vid fängelsestraff.

De båda skyttarna döms även att solidariskt betala skadestånd till brottsoffren om sammanlagt cirka 800 000 kronor. Eftersom de var under 18 år vid brottstillfället döms också deras vårdnadshavare att betala en mindre del av skadeståndet.

21-åringen, som nu fyllt 22 år och som dömdes av tingsrätten för att ha varit förare av motorcykeln, frikänns från samtliga åtalspunkter. Så ville även en minoritet vid tingsrätten göra.

En 24-årig man och hans yngre syster döms för att ha hjälpt skyttarna att undanröja bevis. Hovrätten gör i den delen samma bedömning som tingsrätten.

En av hovrättens ledamöter är skiljaktig och vill frikänna på samtliga åtalspunkter bortsett från ett vapenbrott gällande den äldre 18-åringen.

Tidigare pressmeddelande från Kristianstads tingsrätt (B 2097-21)Sveriges Domstolar