Tolv år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2020-06-12

I maj 2008 påträffades en äldre man död i sin bostad, sedan han misshandlats svårt och bakbundits till händer och fötter. Av utredningen framgick att offret hade varit utsatt för ett stöldförsök i sin ensligt belägna bostad och att flera gärningsmän hade varit inblandade.

I oktober 2010 dömde hovrätten en person för mord, medan en annan misstänkt frikändes i brist på bevis. Åtal väcktes aldrig mot två andra misstänkta personer.

Ny bevisning har nu framkommit genom att den dömde gärningsmannen, efter att ha avtjänat sitt straff, ändrat sina tidigare uppgifter och, förutom att ha gått med på att han själv var delaktig i brottet och befann sig på brottsplatsen, pekat ut den tidigare frikände personen som medskyldig och de andra två tidigare misstänkta som inblandade. Dessa två har också lämnat nya uppgifter om att de själva och den tidigare frikände personen var delaktiga i brottet. De är numera själva häktade som misstänkta för delaktighet. Också annan ny bevisning i form av vittnen och en telefonanalys har åberopats i resningsärendet.

Högsta domstolen har med stöd av den nya bevisningen funnit att resning ska beviljas till nackdel för den person som tidigare hade frikänts för delaktighet i mordet. En ny rättegång mot denne ska därför inledas i hovrätten. I avgörandet belyses även hur den s.k. ettårsfristen ska beräknas vid resning till men för den tilltalade.