Tingsrätten har idag meddelat två beslut i det så kallade Hjärstamålet.

2020-04-15

Åklagare från Åklagarkammaren i Örebro har åtalat en 45-årig man och begärt att han ska dömas till ansvar för mord begånget i området Hjärsta den 14-15 maj 2018. Huvudförhandling har ägt rum under 20 dagar i Örebro tingsrätt mellan den 26 februari och den 8 april 2020.

Under huvudförhandlingens avslutande dagar begärde åklagarna dels att mannen ska fortsätta vara häktad till dess att dom i målet meddelas och därefter till dess domen vinner laga kraft, dels att avspärrningen av mannens bostad ska bestå. Försvaret begärde å sin sida att mannen ska försättas på fri fot efter rättens överläggning.

Tingsrätten har idag den 15 april 2020 efter fortsatt överläggning beslutat att häva det tidigare häktningsbeslutet, vilket innebär att 45-åringen omedelbart försatts på fri fot. Tingsrätten har också kommit fram till att det inte föreligger tillräckliga skäl för att mannens bostad ska vara fortsatt avspärrad och att det inte heller är proportionerligt att avspärrningen består. Avspärrningen har därför hävts.