Tingsrätten har idag dömt en man till fängelse på livstid för mord och grovfridskränkning av en kvinna

2019-04-15

?Den 2 september i fjol påträffades den svårt misshandlade kvinnan död i mannens lägenhet i Göteborg.  En granne och mannen själv hade ringt 112 och ambulans och polis kom till platsen. Kvinnans kropp hade ett mycket stort antal skador och som dödsorsak konstaterades revbensbrott som skadat lungan, men att även de övriga skadorna kan ha bidragit. Mannen har erkänt att han orsakat de flesta av skadorna genom att slå och stöta mot henne med en s.k. chinsstång, ett träningsredskap i form av ett 63 cm långt och 1,2 kg tungt metallrör, och därigenom gjort sig skyldig till grov misshandel men förnekat att hans våld orsakat de revbensbrott som lett till skadorna på lungan och som i sin tur lett till att hon dog. Han har gjort gällande att revbensbrotten kan ha uppkommit på grund av att hon ramlade på handtaget på en garderobsdörr som låg på golvet eller när han gjorde hjärt- och lungräddning på henne.

 

Tingsrätten konstaterar att handtaget var mjukt bågformigt och inte särskilt utskjutande varför det framstår som mindre troligt att ett fall mot detta skulle orsaka brott på två revben med lösa benbitar, som det var fråga om i detta fall. Tingsrätten har efter att ha hört rättsläkaren konstaterat att kvinnans revbensbrott inte är typiska för den sorts revbensbrott som kan uppstå vid hjärt- och lungräddning.

 

Tingsrätten skriver i sin dom att våldet har varit helt besinningslöst och mot bakgrund av det stora antalet skador måste ha pågått under en tämligen lång tid och att en person som utsätter en människa för ett så omfattande våld måste inse att det kan leda till döden och vara helt likgiltig för detta.

 

Mannen döms även för att ha misshandlat kvinnan vid fyra tillfällen före mordet. Kvinnan gjorde inga polisanmälningar och bevisningen består främst av vittnesförhör med anhöriga och vänner.

 

Mannen döms att betala skadestånd till kvinnans son och föräldrar.

 

Rätten har varit enig.

Senast ändrad: 2019-04-11