Tingsrätten har i dag meddelat dom i mål om morden på Ramels väg och Docentgatan

2021-05-07

På kvällen den 30 mars 2017 mördades en ung man vid återvinningsstationen på Ramels väg i Malmö. Mannen sköts på nära håll av två okända män som körde från platsen med en moped. Sedan tidigare är tre personer dömda för inblandning i det mordet. Tingsrätten har nu prövat ett åtal mot ytterligare tre personer gällande anstiftan av mord respektive medhjälp till mord rörande samma händelse. Den huvudsakliga bevisningen i målet har bestått av dekrypterade mejl från en telefon av märket Blackberry. För den 29-årige mannen har det varit av avgörande betydelse för utgången att han har kunnat knytas till ett alias som har skickat och mottagit ett flertal meddelanden rörande mordet. Av meddelandena framgår att 29-åringen mot en betalning om 50 000 euro har beställt mordet. Han har därför dömts för anstiftan av mord.

Två män var åtalade för medhjälp till mordet på Ramels väg. Tingsrätten har funnit att en av dessa personer har främjat mordet, bland annat genom att leta efter målsäganden och informera övriga gärningsmän om var han befann sig. Mannen har därför dömts för medhjälp till mord. Vad gäller den tredje åtalade personen har tingsrätten vid sin prövning funnit att utredningen inte räckt för att mannen ska kunna dömas. Han har därför frikänts från åtalet.

Tingsrätten har genom samma dom även dömt den 29-årige mannen för grovt penningtvättsbrott och för anstiftan av försök till mord gällande en händelse den 2 februari 2018 då en person sköts till döds på Docentgatan i Malmö av en eller två okända gärningsmän. Av utredningen har det framkommit att det var en annan man på platsen som var den tilltänkta måltavlan. Den avgörande bevisningen har bestått av en wickr-konversation som påträffades i den avlidnes telefon.

Även i denna del har det varit avgörande för utgången att 29-åringen har kunnat knytas till det alias som skrev i wickr-konversationen. Han har därför dömts för anstiftan av försök till mord gällande den person som var den tilltänkta måltavlan. 29-åringen var också åtalad för anstiftan av mord gällande den person som avled. I denna del har tingsrätten kommit fram till att 29-åringen saknade uppsåt att döda den personen och att han därför ska frikännas från denna del av åtalet.

Det har varit fråga om två väldigt allvarliga gärningar som båda innefattat flera försvårande moment. Påföljden för 29-åringen har därför bestämts till fängelse på livstid.

– Mordet på Ramels väg har skett på öppen gata under avrättningslika former. Det var dessutom planerat under en lång tid och skedde på ett sätt som måste ha medfört svår dödsångest för den skjutne mannen. Även gärningen på Docentgatan vittnar om stor hänsynslöshet och har ett mycket högt straffvärde. Tingsrätten har därför bestämt påföljden till fängelse på livstid, säger rådmannen Emma Regnér.

Påföljden för 28-åringen har bestämts till fängelse i åtta år och sex månader.

29-åringen ska också betala skadestånd till den person som var den tilltänkta måltavlan för mordet på Docentgatan. Vad gäller händelsen på Ramels väg ska de båda dömda betala skadestånd till den dödes far.

- Att genomföra en så här omfattande förhandling är alltid en utmaning för tingsrätten och nu tillkommer den pågående pandemin. Det är därför positivt att vi genom mycket bra samarbete mellan alla personalkategorier på domstolen lyckats genomföra förhandlingen på ett tryggt och säkert sätt, säger rådmannen och rättens ordförande Jacob Heister.